PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (69-89)
Bezpieczeństwo w wybranych dziedzinach logistyki
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Tematem artykułu jest zagrożenie bezpieczeństwa w logistyce i stosowanie nowoczesnych technologii w celu wykrywania, monitorowania i zwalczania tych zagrożeń. Najpierw została dokonana klasyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa w logistyce. Następnie przedstawiono wyzwania współczesnej logistyki w tym zakresie. Ukazane zostały także innowacyjne technologie i metody wykrywania oraz eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa logistycznego.
 
REFERENCJE (37)
1.
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2013.
 
2.
Biernikowicz W., Smal T. (2008). Nowe standardy bezpieczeństwa na rynku przewozów kontenerowych, [w:] Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, ISSN 1899-3524.
 
3.
Biernikowicz W. (2009). Wykorzystanie technologii RFID do monitorowania ładunków w łańcuchu dostaw, „Logistyka”, nr 2, wersja elektroniczna CD Nr 2.
 
4.
Bobrow D., Haliżak E., Ziemba R. (1997). Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Stosunków Międzynarodowych.
 
5.
Bógdoł-Brzezińska A., Gawrycki M.F. (2003). Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
6.
Ciborowski L. (1999). Walka informacyjna. Toruń: Wydawnictwo Europejskiego Centrum Edukacyjnego.
 
7.
Doktryna logistyczna SZ RP DD/4, Sztab. Gen. Warszawa 2004.
 
8.
Dziurnikowski A. (1979). Nie ma jednolitej definicji, „Informatyka”, nr 3.
 
9.
Dziurnikowski A., Gliński M., Szewczyk A. (1979). Na trzy głosy, „Informatyka”, nr 3.
 
10.
Flasiński M. (2011). Wstęp do sztucznej inteligencji. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
11.
Goban-Klas T., Sienkiewicz P. (1999). Społeczeństwo informacyjne: szanse, problemy, zagrożenia. Kraków: Wydawnictwo Fundacji Postępu Komunikacji.
 
12.
Jałowiec T. (2014). Logistyczne wymiary systemu bezpieczeństwa państwa, „Logistyka”, nr 5.
 
13.
Jedynak P., Teczke J., Wyciślak S. (2001). Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach zorientowanych międzynarodowo. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.
 
14.
Kasperski M. (2003). Sztuczna Inteligencja. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 
15.
Kifner T. (1999). Polityka bezpieczeństwa i ochrony informacji. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 
16.
Krasuski A. (2018). Chmura obliczeniowa. Prawne aspekty zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 
17.
Koszembar-Wiklik M., Machnik-Słomka J. Zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji na uczelniach na przykładzie chatterbotów, https://www.polsl.pl/Wydzialy/... (dostęp: 21 marca 2018 r.).
 
18.
Liderman K. (2000). Bezpieczeństwo informacji w systemach informatycznych. Warszawa: Wydawnictwo WSISiZ.
 
19.
Liderman K. (2009). Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
20.
Matwiejczuk R. (2013). Kompetencje logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] J. Brzóska, J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Katowicach.
 
21.
Mell P., Grance T. (2011 september). The NIST Definition of Cloud Computing, National Institute of Standards and Technology, http://csrc.nist.gov/publicati...) (dostęp: 21 marca 2018).
 
22.
Mateos A., Rosenberg J. (2012). Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 
23.
Mougayar W. (2016). The Business Blockchain: Promise, Practice, and Application of the Next Internet Technology.
 
24.
Mulawka J.J. (1996). Systemy ekspertowe. Warszawa: Wydawnictwo WNT.
 
25.
Najgebauer A. (2012). Technologie podwójnego zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej.
 
26.
Olejniczak J.J. (1991). Sztuczna inteligencja a filozoficzne perspektywy, „Problemy”, nr 6 (538).
 
27.
Piech K. (red). Leksykon pojęć na temat technologii blockchain oraz kryptowalut Strumień „Blockchain i Kryptowaluty” programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” (https://mc.gov.pl/files/leksyk..., (dostęp: 8.11.2016).
 
28.
Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z. (2008). Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 
29.
Sienkiewicz P. (2007). Teoria i inżynieria bezpieczeństwa systemów, „Zeszyty Naukowe AON” nr 1 (66).
 
30.
Sienkiewicz P. (2015). Teoria i inżynieria systemów, [w:] Inżynieria systemów bezpieczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 
31.
Szymonik A. (2011). Logistyka w bezpieczeństwie i bezpieczeństwo w logistyce, „Logistyka”, nr 2.
 
32.
Szymonik A. (2011). Logistyka w bezpieczeństwie. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
33.
Szymonik A. (2011). Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
34.
Szymonik A. (2011). Zarządzanie bezpieczeństwem gospodarczym w systemie bezpieczeństwa narodowego. Aspekty logistyczne. Łódź: Wydawnictwo Politechnika Łódzka.
 
35.
Szymonik A. (2014). Bezpieczeństwo systemów logistycznych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 5.
 
36.
Szymonik A. (2015). Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarzadzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
37.
Tapscott D., Tapscott A. (2016). Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World. Wydawnictwo Penguin Books Ltd.
 
Journals System - logo
Scroll to top