PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (151-168)
Safety with educational value in the face of his threats in the 21st century
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The defensive education in every civilized society is aimed at a forming of the defensive awareness of not only the younger generation, but must constitute permanent system components of the national security. The education for the safety is involving the patriotic, civil, moral, defensive, ecological and physical upbringing closely which has the task directing and merging all pedagogic efforts supporting the forming of patriotic-defensive attitudes. Not accidentally so a significance of the widely understood education, being aimed at preparing not only military forces and reserves, but also the society as a whole for ensuring the greatest chances of surviving possibly and the development grows, irrespective of the kind and the scale of appearing security threats (Jakubczak, Marczak, 2011, p. 580). The education for the safety isn’t being created as the distinct system educational, but she should be treated as the essential storage element of all education, what will have a significant influence on developing by and strengthening the defensive awareness of Poles and Poles as the nonarmed form of preventing threats and conflicts.
 
REFERENCES (14)
1.
Goniewicz M., Nowak-Kowal A.W. (2012). Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Gdynia: Wydawnictwo OPERON.
 
2.
Grabowski Z. (2002). Z dziejów służby historycznej WP 1928–2002. Warszawa: WBBH.
 
3.
Jakubczak R., Marczak J. (2003). Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP. Podręcznik akademicki. Warszawa: Bellona.
 
4.
Kitler W. (2006). Istota bezpieczeństwa narodowego. W: B. Wiśniewski (red.), Edukacja obronna społeczeństwa. Białystok: WSAP.
 
5.
Konopka A. (2004). Historia wojskowa. W: J. Matericki (red.), Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny. Warszawa: Wydawnictwo JUKA.
 
6.
Konopka H. (2013). Bezpieczeństwo edukacji. Edukacja dla bezpieczeństwa. Białystok: Wydawnictwo PRYMAT Mariusz Śliwowski.
 
7.
Kucharski M. (2002). Edukacja obronna. Warszawa: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna.
 
8.
Mrozowska K. (1961). Szkoła Rycerska Stanisława Augusta Poniatowskiego (1765–1794). Wrocław: Ossolineum.
 
9.
Piątek Z. (red.) (2011). Edukacja na rzecz bezpieczeństwa. Warszawa: CSEE.
 
10.
Pieczywok A. (2012). Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności. Warszawa: AON.
 
11.
Rozwadowski P. (2000). Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (1927–1939). Warszawa: Bellona.
 
12.
Śnieżek H. (2012). Edukacja dla bezpieczeństwa. Warszawa: WE „Żak”.
 
13.
Wojnar I. (2003). Ten świat – człowiek w tym świecie. Obszary sprzeczności edukacyjnych. Warszawa: DW ELIPSA.
 
14.
Wyszczelski L. (1999). Miejsce i rola nauk humanistycznych w edukacji obronnej. Warszawa: AON.
 
Journals System - logo
Scroll to top