PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (129-143)
Unemplyment as a danger of school; safety
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
School, young people and teachers are the values of particular concern protected by the state because intellectual development of the nation which is forged in school depends success of us all, hence the great role of teachers, parents and other organizations that have an impact on shaping the attitudes of young people. The social impact of unemployment stretches far beyond the creation of new areas of poverty. In addition to lowering the standard of living of the unemployed and their families, it contributes to the deterioration of health, and the gradual loss of skills. This leads to family conflicts and a tendency to pathological deviations, causes frustration and alienation towards surrounding environment. The value, which makes life worthy and deserves for recognition is humanity, reflecting human activity which forms good. This issue involves teachers’ sense of responsibility for creating conditions for the full development of the student, in the new reformed system teacher gained the real impact on designing program of taught subject, as well as educational curriculum of the school and student assessment system.
 
REFERENCES (17)
1.
Ćmiel, S. (2011), Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
2.
Day, C. (2007), Rozwój zawodowy nauczyciela. Gdańsk: Wydawnictwo GWP LIBER.
 
3.
Dziurzyński, K. (2011), Obraz władzy, zaufanie do niej i autorytaryzm jako wyznaczniki społecznego myślenia studentek kierunków pedagogicznych. [w:] Arciszewska, E., Dziurzyński, K., Jurewicz, M. (red.), Zmienne konteksty edukacji wczesnoszkolnej. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
4.
Erasmus, E. (2011), Dylematy sukcesów, awansów i karier w okresie transformacji. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
5.
Feinberg, W., Soltis, J. F. (2000), Szkoła i społeczeństwo, Warszawa: Wydawnictwo WSPiP.
 
6.
Kałuszyński, M. (2001), Nauczyciel i uczeń. Problemy etyczne wychowania i nauczania. Wrocław: Wydawnictwo Atla 2.
 
7.
Kowal, S. (2004), Współczesne konteksty odpowiedzialności nauczyciela. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.
 
8.
Legowicz, J. (1975), O nauczycielu. Filozofia nauczania i wychowania. Warszawa: PWN.
 
9.
Michalski, J. (1997), Pełnienie roli nauczyciela a poszukiwanie własnej tożsamości. [w:] Nauczyciele z prowincji u progu reformy edukacji, (red.), T. Bajkowski, A. Nalaskowski, Toruń: Wydawnictwo UT.
 
10.
Migała, P. (2011), Wybrane elementy patologii społecznej w aspekcie ich uwarunkowań. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
11.
Nowak-Dziemianowicz, M. (2001), Oblicza nauczyciela. Oblicza szkoły. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
12.
Pokruszyński, W. (2010), Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa. Józefów: WSGE.
 
13.
Prokopiuk, W. (2003), Kariera kategorii „wychowanie jako rozwój” we współczesnej architekturze przestrzeni pedagogicznej, [w:] Edukacyjne problemy czasu globalizacji, ( red.), A. Karpińska, Białystok: Wydawnictwo Akademickie „Trans Humana”.
 
14.
Stepulak, M. Z. (2007), Psycholog jako zawód zaufania społecznego. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
15.
Williams, Poul, D. (2012), Studia bezpieczeństwa, Kraków: Wydawnictwo UJ.
 
16.
Wojtaszczyk, K. A., Majerska – Sosnowska, A. (2009), Bezpieczeństwo państwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA - JR.
 
17.
Wójcik, A. (2007), Asertywność w pracy nauczyciela. [w:] Nauczyciel kompetentny. (red.), Z. Bartkowicz, M. Kowaluk, M. Samujło, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
Journals System - logo
Scroll to top