PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (257-274)
Bullying as a form of violence in the school environment
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Adolescence is the most complicated period during the human being life. At that time, the physiological, social and emotional processes of maturation occur. Shortly speaking, the entire human personality is being formed. Moreover, in that period a young person is prone to all kinds of influences, especially the peer group. To impress and win its recognition sometimes they intend to hurt other students physically and mentally – it is bullying. Experiencing this phenomenon in the school demonstrates the growing discomfort of the young generation. Analysis of the school reality allows looking closer at the connections existing between the crisis of adolescence and youth in this form of violence. In Western literature, this phenomenon is often associated with the term „disagio” psycho-physical condition closely related to the crisis of the adolescence period. Reasons of this state should be traced, for example in the deprivation of access to culture, socio-economic marginalization, and family and interpersonal problems. All of it makes it impossible or difficult to meet important needs for the individual that may determine the development of chronic disagio and deviant behavior, even in school.
 
REFERENCES (29)
1.
Cimino V., G. Capozza G., (2008), Oltre il bullizmo. Dal disagio alla cultura della nonviolenza, Bari, Milella.
 
2.
Dmitruk-Sierocińska K., (2004), Bullying wśród uczniów –charakterystyka zjawiska i jego skutki, w: „Wychowanie na co Dzień” 6(2004), s. 9-10.
 
3.
Dodge K.A., Coie J. E., (1987), Social-information-processing factores in reactive and proactive aggression in children’s peer groups, Journal of Personality and Social Psychological Associacion, 53(1987), s. 1147.
 
4.
Facchinetti O., (2007), Bulli ! Guida operativa per genitori, insegnanti,. e ragazzi per prevenire e combattere il bullismo, Roma.
 
5.
Frączek A., (1996), Agresja wśród dzieci i młodzieży. Perspektywa psychologiczna, Kielce.
 
6.
Gini G., (2005), Il bullismo. Le regole della prepotenza tra caratteristiche individuali e potere nel gruppo, “Psicologia clinica dello sviluppo” Roma, Edizioni Carlo Amore.
 
7.
Guerin S., Hennessy E., (2008), Przemoc i prześladowanie w szkole. Skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży, GWP, Gdańsk.
 
8.
Izzo D., Mannucci A., Mancaniello M. R., (2003), Manuale di pedagogia della mariginalità e della devianza, ETS, Pisa.
 
9.
Krasnosielski A., K. Dmitruk-Sierocińska, (2012), Nim będzie za późno - zapobieganie zjawisku przemocy w szkole, w: „Wychowanie na co Dzień” 3(2012), s. 28-31.
 
10.
Lankamer A., Ciborski P., Minga U., (2005), Mobbing w szkole, ODDK, Gdańsk.
 
11.
Libiszowska-Żółtkowska M., Ostrowska K., (2008), Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka, Centrum Doradztwa i Informacji „Difin”, Warszawa.
 
12.
Łuczeczko P., (2009), Przemoc i agresja w szkole. Od rozpoznawania przyczyn do sposobów przeciwdziałania, Akademia Humanistyczno ‘Ekonomiczna w Łodzi, Łódź.
 
13.
Menesini E., (1999), Il disimpegno morale: la leggitimazione del comportamento prepotente, w: A. Fonzi (a cura di.) Il gioco crudele. Studi e ricerche sui correlati psicologici del bullismo, Giunti, Firenze.
 
14.
Milan G., (2005), Disagio giovanile e strategie educative, Città Nuova, Roma.
 
15.
Majchrzak Z., J. F. Terelak, (2011), Agresja wirtualna vs realna: poglądy i badania, Wyd. WSAP, Białystok.
 
16.
Nowakowski P.T., (2008), Przemoc w sieci. Przyczynek do dalszych analiz, w: M. Kowalski (red.) Internet między edukacją, bezpieczeństwem, Maternus Media, Tychy.
 
17.
Olweus D., (1996) Bullismo a scuola. Ragazzi opressi, che opprimono, Giunti, Firenze.
 
18.
Orpinas P., Horne A.M., (2006), Billying prevention. Creating a positive school climate and developing social competence, Washington DC, American Psychological Association.
 
19.
Pati L., (2007), Pedagogia sociale. Temi e problemi, La Scuola, Brescia.
 
20.
Petrone L., M., (2008), Troiano, Dalla violenza virtuale alle nuove forme del bullismo. Strategie di prevenzione per genitori, insegnanti, operatori, Ma. Gi., Roma.
 
21.
Pezda L., (2006), Wychowanie w rodzinie a zaburzenia w wychowaniu młodzieży, Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków.
 
22.
Pospieszyl I., (2009), Patologie społeczne, PWN, Warszawa.
 
23.
Regoliosi L., (2008), La prevenzione del disagio giovanile, Carocci, Roma.
 
24.
Rigby K., (2010), Przemoc w szkole jak ją ograniczyć, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
25.
Rożnowska A., (2012), Psychoprofilaktyka agresji w szkole, depresji oraz przemocy wobec dziecka w rodzinie, Politechnika Koszalińska, Koszalin.
 
26.
Sharp S., Smith P. K., (1995), Bulli e prepotenti nella scuola. Prevenzione e techniche educative, Erickson, Trento.
 
27.
Surzykiewicz J.,(2000), Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjologiczne, Centrum Metodyczne Pomocy Pstchologiczno-Pedagogicznej, Warszawa.
 
28.
Trinchero E., (2009), „Io non ho paura”. Capire e affrontare il bullismo, Franco Angeli, Milano.
 
29.
Zanetti M. A., R. Renati, C. Berrone, (2009), Il fenomeno del bullismo. Tra prevenzione ed educazione, Magi, Roma.
 
Journals System - logo
Scroll to top