PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (115-131)
CYBERSEKS – CIEMNA STRONA SIECI?
 
 
More details
Hide details
 
 
 
REFERENCES (13)
1.
Andrzejewska A., Patologie moralne w sieci, Wyd. Fundacja PEDAGOGIUM, Warszawa 2009.
 
2.
Andrzejewska A., Bednarek J., Cyberświat. Możliwości i zagrożenia, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2009.
 
3.
Bednarek J., Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych, Wyd. APS, Warszawa 2005.
 
4.
Carnes P., Cyberseks. Skuteczna walka z uzaeżnieniem, Wyd. Media Rodzina, Poznań 2010.
 
5.
Jaczewski A., Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, WSiP, Warszawa 1993.
 
6.
Lew-Starowicz Z., Długołęcka A., Edukacja seksualna, Wyd. Świat Książki, Warszawa 2006.
 
7.
Tyszkowa M., Czynniki determinujące pracę szkolną dziecka, PWN, Warszawa 1964.
 
10.
www.nielsen-netratings.com.
 
Journals System - logo
Scroll to top