PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (115-131)
CYBERSEKS – CIEMNA STRONA SIECI?
 
 
Więcej
Ukryj
 
 
STRESZCZENIE
Geneza i rozwój mediów cyfrowych jest procesem złożonym i długotrwałym. Człowiek zawsze w procesie ewolucji poszukiwał doskonalszych możliwości komunikowania się, edukacji i każdej aktywności. Rozwój technologii i nowe potrzeby człowieka determinowały pojawianie się nowych wyzwań. Na każdym etapie rozwoju cywilizacyjnego każde medium było doskonalone. Dotyczy to zarówno tradycyjnych mediów w postaci gestów i mimiki, języka, pisma, druku, telewizji i multimediów cyfrowych (komputera, Internetu, telefonii komórkowych oraz innych urządzeń technologicznych). Zastosowanie mediów i technologii komunikacyjno- -informacyjnych wpłynęło także w istotny sposób nie tylko na powstawanie kolejnych fal rozwoju społecznego, ale i przekształcenia w edukacji i komunikowaniu społecznym1 . Pojawienie się medium cyfrowego w postaci Internetu sprawiło, że dostęp do informacji stał się nieograniczony. Ta globalna pajęczyna jest o tyle atrakcyjniejsza od innych mediów, że oferuje wszelkiego rodzaju usługi, oferty, rozrywkę, ze względu na nasze upodobania czy chociażby fanaberie. Oto niemalże z każdego zakątka świata możemy dotrzeć za pomocą kamery internetowej do gniazda bocianów, co pozwala nam obserwować codzienne życie tych ptaków. Inną możliwością tego medium jest chociażby możliwość odbycia wirtualnej podróży po zakątkach całego świata, do których nie moglibyśmy się wybrać w świecie rzeczywistym. Studenci mogą bez problemu odwiedzać biblioteki najbardziej prestiżowych uczelni świata, nie ruszając się z domu. W tym wirtualnym środowisku, jak nigdy dotąd każdy człowiek ma bardzo szybki dostęp do informacji i może uczestniczyć (w sposób czynny lub bierny) w życiu toczącym się na różnych płaszczyznach. Wiąże się to również z dostępem do informacji ludzi, którzy ten dostęp powinni mieć ograniczony. Dzieci – to one często docierają do pewnych treści, czy też mają kontakty z ludźmi, którzy mogą im zaszkodzić. Brak przygotowania do takich sytuacji może mieć kolosalny wpływ na późniejszy rozwój młodych użytkowników.
 
REFERENCJE (13)
1.
Andrzejewska A., Patologie moralne w sieci, Wyd. Fundacja PEDAGOGIUM, Warszawa 2009.
 
2.
Andrzejewska A., Bednarek J., Cyberświat. Możliwości i zagrożenia, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2009.
 
3.
Bednarek J., Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych, Wyd. APS, Warszawa 2005.
 
4.
Carnes P., Cyberseks. Skuteczna walka z uzaeżnieniem, Wyd. Media Rodzina, Poznań 2010.
 
5.
Jaczewski A., Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, WSiP, Warszawa 1993.
 
6.
Lew-Starowicz Z., Długołęcka A., Edukacja seksualna, Wyd. Świat Książki, Warszawa 2006.
 
7.
Tyszkowa M., Czynniki determinujące pracę szkolną dziecka, PWN, Warszawa 1964.
 
10.
www.nielsen-netratings.com.
 
Journals System - logo
Scroll to top