PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (113-132)
Anti-terrorist Centre of the Internal Security Agency as a tool in countering terrorist threat in Poland
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Anti-terrorist Centre of the Internal Security Agency is one of the most important tools of the Polish state to recognize terrorist threats. The essence of its operation is to coordinate the exchange of information between entities of the system of anti-terrorist protection of Poland. The free flow of information between the services of security of the state and other institutions is possible thanks to the work of this unit. It is also involved in supporting decision- -making in cases of real emergency. Characteristics of the Centre, the history of its origin, the nature, purpose and conducted domestic and international cooperation, is presented in this paper on the background of the system of counteracting terrorist threats in Poland and the involvement of special services of Poland in this system − with emphasis on the leading role of the Internal Security Agency.
 
REFERENCES (16)
1.
Bożek M., Czuryk M., Karpiuk M., Kostrubiec J. (2014). Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe. Wydawnictwo Wolters Kluwer. Warszawa.
 
2.
Encyklopedia szpiegostwa (1995). PWN. Warszawa.
 
3.
Hołyst B. (2009). Terroryzm, t. 2. LexisNexis. Warszawa.
 
4.
Makarski A. (2010). Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Geneza, zasady działania oraz doświadczenia po pierwszym roku funkcjonowani., „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 2/10. ABW. Warszawa.
 
5.
Obuchowicz M. (2014). Pięć lat funkcjonowania Centrum Antyterrorystycznego ABW (2008−2013). „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 10/14. ABW. Warszawa.
 
6.
Olszewski R. (2005). Bezpieczeństwo współczesnego świata. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń.
 
7.
Piątek Z., Letkiewicz A. (red.), (2010). Terroryzm a infrastruktura krytyczna państwa – zewnętrznego kraju Unii Europejskiej. Szczytno.
 
8.
Raport z działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2009 r. ABW. Warszawa 2010.
 
9.
Wierzbowski M. (2006). Prawo administracyjne. Wydawnictwo Wolters Kluwer. Warszawa.
 
10.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. 2002 nr 74 poz. 676 ze zm.).
 
11.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590).
 
12.
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 2016 poz. 904).
 
13.
Zarządzenie nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (M.P. 2008 nr 69 poz. 622).
 
Journals System - logo
Scroll to top