PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (119-130)
Cyberbullying - the new menace of civilization amongst children and young people
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Completely new factors threatening the normal development of children and young people appeared together with the development of civilization and progress of technology. The most essential factor, because of the wide scale of availability, affluence of information and interactivity, is just the Internet. And although it is creating a lot of possibility, one should also remember that, as each new of civilization phenomenon, the Internet is also carrying a lot of threats besides the benefits, particularly for the young generation which is susceptible to technological novelties. Hence, it is extremely important, according to C. Guerreschi, so that “the ability of responsible using the network is to be developed at the same time together with getting the technical competence. As far as it is obvious on one hand that development of the Internet has brought in a lot of positive aspects for the life of individuals, it is worthwhile to remember what threats can be born in connection with using it”. In the present article the author introduces the notion, kinds and methods of cyberbullying as well as the characteristics of offenders of this sort of crime and the scale of a phenomenon
 
REFERENCES (14)
1.
M. Gołębowska, Media zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania młodego pokolenia, [w:] Młode pokolenie ofiary czy sprawcy przemocy, (red.) T. Sołtysiak, A. Nowakowska, Bydgoszcz 2010.
 
2.
C. Guerreschi, Nowe uzależnienia, Kraków 2005.
 
3.
J. Podlewska, Odpowiedzialność prawna za cyberprzemoc w stosunku do nieletnich, Fundacja Dzieci Niczyje.
 
4.
B. Belsey, Cyberbullying, Retrieved February 2008, www.cyberbullying.ca/pdf/.
 
5.
D. Olwens, A critical analysis and some import ant issues, [w:] J. Juvanen, S. Graham (red.), Peer harassment in school, New York: Guilford Press, 2001.
 
6.
A. Nowakowska, Cyberprzemoc – przyczyny i konsekwencje użytkowania przez młodzież masowych form komunikowania się, [w:] Młode pokolenie ofiary czy sprawcy przemocy (red.) T. Sołtysiak, A. Nowakowska, Bydgoszcz 2010.
 
7.
D. Olweus, Bullyingatschool. What we know and what we can do, Oxford: Blackwell, 1993.
 
8.
R. M. Kowalski, S. P. Limber, P. W. Agatson, Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży, WUJ, 2010.
 
9.
Ł. Wojtasik, Cyberprzemoc – charakterystyka zjawiska, [w:] Ł. Wojtasik (red.), Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół, Warszawa 2009, Fundacja Dzieci Niczyje.
 
10.
M. Walrave, W. Heirman, Skutki cyberbullyingu – oskarżenie, czy obrona technologii?, Fundacja Dzieci Niczyje.
 
11.
Ł. Wojtasik, Przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych – wprowadzenie do problematyki, Warszawa, Fundacja Dzieci Niczyje.
 
12.
N. Willard, Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Aggression, Threats, and Distress, 2006, [w:] R. M. Kowalski, S. P. Limber, P. W. Agatson, Cyberprzemoc wśród dzieci I młodzieży, WUJ, 2010.
 
13.
Słownik terminologii prawniczej Balck’s Law Dictionary, 2004.
 
14.
„Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne” badanie sporządzone przez Gemius S.A. dla Fundacji Dzieci Niczyje, 2007.
 
Journals System - logo
Scroll to top