PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (127-142)
The cyberterrorism as a key threat to the security of the XXI century
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In today’s world, the still growing technology exerts more and more influence on the life and functioning of modern humans. In the information society, the winner is the one who has access to information and who has the ability to process the information in everyday life. Currently, the information is one of the most important values of civilization and, due to the availability of the Internet being the source of widely understood information, we have access to it, in principle, at any time. It was said - widely understood informa- Jtion, because on the one hand, the network is a powerful source of knowledge and the use of it brings many benefits. But, on the other hand, there are also a lot of false information and dangers. One of the disadvantages of the global network is the rapid development of cybercrime. The cyberterrorism, in the information society, is one of the most serious threats, because as compared to the classical terrorism, the attacks are carried out in the cyberspace. This phenomenon poses a serious threat to the ICT security of the states and the international communities.
 
REFERENCES (12)
1.
Andrzejewska A., Bednarek J., Ćmiel S., Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym. Wydawnictwo WSGE w Józefowie, Józefów 2013.
 
2.
Andrzejewska A., Bednarek J., Ćmiel S., Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni. Wydawnictwo WSGE w Józefowie, Józefów 2013.
 
3.
Bógdał-Brzezińska A., Gawrycki F.M., Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie. Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2003.
 
4.
Elster J., Nuts and Bolt for the Social Sciences. Cambridge, UK 1986.
 
5.
Lichocki E., Cyberterrorystyczne zagrożenie dla bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa polskiego. Wydawnictwo PAN, Warszawa 2008.
 
6.
Liedel K., Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
 
7.
Mitnick K.D., Simon W.L., Sztuka infiltracji, czyli jak włamywać się do sieci komputerowych. Wydawnictwo Albatros, Gliwice 2006.
 
8.
Pokruszyński W., Bezpieczeństwo – teoria i praktyka. Wydawnictwo WSGE w Józefowie, Józefów 2012.
 
9.
Pokruszyński W., Polityka i strategia bezpieczeństwa. Wydawnictwo WSGE w Józefowie, Józefów 2011.
 
10.
Suchorzewska A., Ochrona systemów informatycznych wobec zagrożeń cyberterroryzmem. Wydawnictwo Wolters Kluwer 2010.
 
11.
Szubrycht T., Zeszyty naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Rok XLVI (2005) nr 1 (160).
 
12.
Zawisza J., Ćmiel S., Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa strukturalnego w kontekście bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Wydawnictwo WSGE w Józefowie, Józefów 2012.
 
Journals System - logo
Scroll to top