PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (127-142)
Cyberterroryzm kluczowym zagrożeniem dla bezpieczeństwa XXI wieku
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Obecnie wciąż rozwijająca się technologia wywiera coraz to większy wpływ na życie i funkcjonowanie współczesnych ludzi. W społeczeństwie informatycznym zwycięzcą jest ten, kto ma dostęp do informacji oraz kto posiada umiejętności, by przetwarzać je w życiu codziennym. Obecnie informacja jest jedną z najistotniejszych wartości cywilizacyjnych, a dzięki dostępności do Internetu, będącego źródłem szeroko pojętej informacji, mamy do niej dostęp w zasadzie w każdej chwili. Szeroko pojętej informacji, ponieważ z jednej strony sieć jest potężnym źródłem wiedzy i korzystanie z niej przynosi wiele korzyści, lecz z drugiej – mieści się w niej także mnóstwo informacji fałszywych oraz niebezpieczeństw. Jednym z minusów sieci globalnej jest błyskawiczny rozwój cyberprzestępczości. Cyberterroryzm w dobie społeczeństwa informacyjnego jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń, ponieważ w porównaniu z klasycznym terroryzmem ataki dokonywane są w cyberprzestrzeni. Zjawisko to stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa teleinformatycznego państw oraz wspólnot międzynarodowych
 
REFERENCJE (12)
1.
Andrzejewska A., Bednarek J., Ćmiel S., Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym. Wydawnictwo WSGE w Józefowie, Józefów 2013.
 
2.
Andrzejewska A., Bednarek J., Ćmiel S., Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni. Wydawnictwo WSGE w Józefowie, Józefów 2013.
 
3.
Bógdał-Brzezińska A., Gawrycki F.M., Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie. Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2003.
 
4.
Elster J., Nuts and Bolt for the Social Sciences. Cambridge, UK 1986.
 
5.
Lichocki E., Cyberterrorystyczne zagrożenie dla bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa polskiego. Wydawnictwo PAN, Warszawa 2008.
 
6.
Liedel K., Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
 
7.
Mitnick K.D., Simon W.L., Sztuka infiltracji, czyli jak włamywać się do sieci komputerowych. Wydawnictwo Albatros, Gliwice 2006.
 
8.
Pokruszyński W., Bezpieczeństwo – teoria i praktyka. Wydawnictwo WSGE w Józefowie, Józefów 2012.
 
9.
Pokruszyński W., Polityka i strategia bezpieczeństwa. Wydawnictwo WSGE w Józefowie, Józefów 2011.
 
10.
Suchorzewska A., Ochrona systemów informatycznych wobec zagrożeń cyberterroryzmem. Wydawnictwo Wolters Kluwer 2010.
 
11.
Szubrycht T., Zeszyty naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Rok XLVI (2005) nr 1 (160).
 
12.
Zawisza J., Ćmiel S., Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa strukturalnego w kontekście bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Wydawnictwo WSGE w Józefowie, Józefów 2012.
 
Journals System - logo
Scroll to top