PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (121-138)
The nature’s deficit and its importance for the development of a young man
 
More details
Hide details
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The nature deficit syndrome (ZDN) is a new concept that for the first time appeared in literature at the beginning of the 21st century. It refers to the growing gap between children and nature, which in consequence leads to serious changes in the psyche and to health problems. The reasons for its occurrence are seen in the social changes that have taken place over the past decades. The purpose of the research presented in this article is identifying symptons of the nature deficit syndrome among warsaw six-year-old children. The research was conducted with using mixed methods among which the meaningful role played pedagogical experiment. Based on initial findings it is possible to come to the conclusion that among warsaw pre-schoolers are observed some of the ZDN symptoms, but it hasn’t been a common phenomenon yet. However, it is worth to continue conducting the research, because consequences of the nature deficit have grave social effects, what will be said in this article.
 
REFERENCES (8)
1.
Czerwiński K. (2015). Nauczyciel wobec potrzeby edukacji dla demokracji. Tendencje, możliwości, zagrożenia. w: A. Klim-Klimaszewska i inni (red.) Edukacja ku przyszłości. Tom 5. Wyzwania i zaniechania w edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, s. 21. Siedlce: Wydawnictwo AKKA, ISBN 978-83-941235-1-2.
 
2.
Czerwiński K. (2015). Nauczyciel wobec potrzeby edukacji dla demokracji. Tendencje, możliwości, zagrożenia. w: A. Klim-Klimaszewska i inni (red.) Edukacja ku przyszłości. Tom 5. Wyzwania i zaniechania w edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, s. 40. Siedlce: Wydawnictwo AKKA, ISBN 978-83-941235-1-2.
 
3.
Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Pedagogia. w: Pedagogika ogólna, s. 493, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. ISBN 978-83-60501-19-1.
 
4.
Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Pedagogika. w: Pedagogika ogólna, s. 494-495. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. ISBN 978-83-60501-19-1.
 
5.
Hejnicka-Bezwińska T. (2008). System oświatowy. w: Pedagogika ogólna, s. 510. Warszawa: Wydawnictwo Creswell J.W. (2013). Projektowanie badań naukowych Metody jakościowe, ilościowei m ieszanie, tłum. J. Gilewicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
6.
Halvorsen K.V. (2015). Kształcenie dla zrównoważonego rozwoju z perspektywy norweskiej. w: J. Bałachowicz, L. Tuszyńska (red.). Edukacja przyrodnicza w terenie. W stronę pedagogiki zrównoważonego rozwoju. Warszawa: APS.
 
7.
Louv R. (2014). Ostatnie dziecko lasu, tłum. A. Rogozińska. Warszawa: Grupa Wydawnicza Relacja Sp. z o.o.
 
8.
Spitzer M. (2016). Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie. Słupsk: Dobra literatura.
 
Journals System - logo
Scroll to top