PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (121-138)
Deficyt natury i jego znaczenie dla rozwoju młodego człowieka
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pojęcie zespołu deficytu natury (ZDN) po raz pierwszy pojawiło się w literaturze na początku XXI wieku. Odnosi się ono do rosnącej przepaści między człowiekiem a przyrodą, co w konsekwencji prowadzi do poważnych zmian w psychice i do kłopotów zdrowotnych. Przyczyn jego występowania upatruje się w zmianach społecznych, jakie zaszły w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Celem badań prezentowanych w niniejszym artykule jest identyfikacja przejawów deficytu natury u warszawskich sześciolatków. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem metod mieszanych, wśród których istotną rolę odegrał eksperyment pedagogiczny. Na podstawie wstępnych wyników badań można wysnuć wniosek, iż wśród warszawskich przedszkolaków obserwuje się pewne przejawy ZDN, ale nie jest to jeszcze zjawisko powszechne. Warto jednak nadal prowadzić badania w tym zakresie, ponieważ konsekwencje deficytu natury mają poważne skutki dla rozwoju człowieka, o czym będzie mowa w niniejszym artykule.
 
REFERENCJE (8)
1.
Czerwiński K. (2015). Nauczyciel wobec potrzeby edukacji dla demokracji. Tendencje, możliwości, zagrożenia. w: A. Klim-Klimaszewska i inni (red.) Edukacja ku przyszłości. Tom 5. Wyzwania i zaniechania w edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, s. 21. Siedlce: Wydawnictwo AKKA, ISBN 978-83-941235-1-2.
 
2.
Czerwiński K. (2015). Nauczyciel wobec potrzeby edukacji dla demokracji. Tendencje, możliwości, zagrożenia. w: A. Klim-Klimaszewska i inni (red.) Edukacja ku przyszłości. Tom 5. Wyzwania i zaniechania w edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, s. 40. Siedlce: Wydawnictwo AKKA, ISBN 978-83-941235-1-2.
 
3.
Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Pedagogia. w: Pedagogika ogólna, s. 493, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. ISBN 978-83-60501-19-1.
 
4.
Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Pedagogika. w: Pedagogika ogólna, s. 494-495. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. ISBN 978-83-60501-19-1.
 
5.
Hejnicka-Bezwińska T. (2008). System oświatowy. w: Pedagogika ogólna, s. 510. Warszawa: Wydawnictwo Creswell J.W. (2013). Projektowanie badań naukowych Metody jakościowe, ilościowei m ieszanie, tłum. J. Gilewicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
6.
Halvorsen K.V. (2015). Kształcenie dla zrównoważonego rozwoju z perspektywy norweskiej. w: J. Bałachowicz, L. Tuszyńska (red.). Edukacja przyrodnicza w terenie. W stronę pedagogiki zrównoważonego rozwoju. Warszawa: APS.
 
7.
Louv R. (2014). Ostatnie dziecko lasu, tłum. A. Rogozińska. Warszawa: Grupa Wydawnicza Relacja Sp. z o.o.
 
8.
Spitzer M. (2016). Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie. Słupsk: Dobra literatura.
 
Journals System - logo
Scroll to top