PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (25-36)
Diagnosis of conditions unlawful conduct of minors girls in perspective the survey of graduate remand
 
More details
Hide details
1
Instytut Prawa i Administracji Wydział Administracji Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The criminality of girls and women is an issue, which is sporadically undertaken in the literature. The authors are generally concentrated on the characteristics of crime within the male population. This undoubtedly stems from the fact that the size of the girls and women’s crime is smaller in compare to the size of men’s crime. However, in recent years, the indicators of crime and deviant behaviours of girls in Poland are growing alarmingly. There has been the increased participation of girls in violent crime, carried out with a high degree of aggression and violence.
 
REFERENCES (4)
1.
Czapów C., Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacyjna, PWN, Warszawa 1971.
 
2.
Pospiszył I., Patologie społeczne, PWN, Warszawa 2008.
 
3.
Siemionow J., Niedostosowanie społeczne nieletnich: działania, zmiana, efektywność. Difin, Warszawa 2011.
 
4.
Wysocka-Pleczyk M., Oblicza przestępczości nieletnich, w: B. Gulla, M. Wysocka-Pleczyk (red.), Przestępczość nieletnich, Wyd. UJ, Kraków 2009.
 
Journals System - logo
Scroll to top