PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (25-36)
Diagnoza uwarunkowań bezprawnych zachowań nieletnich dziewcząt w perspektywie badań przeprowadzonych wśród wychowanek zakładów poprawczych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Prawa i Administracji Wydział Administracji Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przestępczość dziewcząt i kobiet stanowi zagadnienie, którym dotychczas w literaturze zajmowano się sporadycznie. Autorzy koncentrują się zazwyczaj na charakterystyce przestępczości w obrębie populacji męskiej. Wynika to niewątpliwie z faktu, że rozmiary przestępczości dziewcząt i kobiet są mniejsze w porównaniu z przestępczością mężczyzn. W ostatnich latach jednak wskaźniki zachowań dewiacyjnych i przestępczości dziewcząt w Polsce niepokojąco rosną, notuje się także zwiększony udział dziewcząt w przestępczości gwałtownej, dokonywanej z dużą dozą agresji i przemocy.
 
REFERENCJE (4)
1.
Czapów C., Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacyjna, PWN, Warszawa 1971.
 
2.
Pospiszył I., Patologie społeczne, PWN, Warszawa 2008.
 
3.
Siemionow J., Niedostosowanie społeczne nieletnich: działania, zmiana, efektywność. Difin, Warszawa 2011.
 
4.
Wysocka-Pleczyk M., Oblicza przestępczości nieletnich, w: B. Gulla, M. Wysocka-Pleczyk (red.), Przestępczość nieletnich, Wyd. UJ, Kraków 2009.
 
Journals System - logo
Scroll to top