PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (111-128)
Sex discrimination in Turquoise organizations
 
More details
Hide details
1
Kolegium Społeczno-Ekonomiczne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article reviews the research on employment discrimination in Turquoise organizations. It focuses on different types of sex/gender discrimination and it shows the statistic data based on the Gender Inequality Index (GII). Then, the author presents human resources in Frédéric Laloux’s Turquoise organizational structure: recruitment, onboarding, training and coaching, team building, working hours, job titles and job description, objectives, compensation, promotion and job rotation. The aim of the article is to consider the possibility of the existence of sex discrimination in Turquoise organization, which was included at the end of the discussion.
 
REFERENCES (8)
1.
Blikle, A.J., (2017), Doktryna jakości, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 
2.
Gromkowska-Melosik A., Melosik Z., Wprowadzenie [w:] Curran, D.J., Renzetti, C.M., (2006), Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
3.
Gawrycka, M., Wasilczuk, J., Zwiech, P., (2011), Szklany sufit i ruchome schody – kobiety na rynku pracy, Warszawa: CeDeWu.
 
4.
Gładys-Jakóbik, J., Kozłowska, A., (2013), Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną i publiczną, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.
 
5.
Laloux, F., (2016), Pracować inaczej, Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.
 
6.
Sielska, A., (2017), Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy, Warszawa: CeDeWu.
 
7.
Zachorowska-Mazurkiewicz, A., (2006), Kobiety i instytucje. Kobieta na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo „Śląsk” Sp. z o.o.
 
8.
Human Development Report 2016, http://report.hdr.undp.org (30.05.2018 r.).
 
Journals System - logo
Scroll to top