PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (111-128)
Dyskryminacja ze względu na płeć a turkusowy model zarządzania organizacją
 
Więcej
Ukryj
1
Kolegium Społeczno-Ekonomiczne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia problem dyskryminacji ze względu na płeć w turkusowym modelu zarządzania organizacją. Na początku autorka wyjaśnia pojęcie dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz odwołuje się do danych statystycznych ilustrowanych przez Wskaźnik Nierówności Płci (GII). Następnie została zaprezentowana pozycja zasobów ludzkich w organizacji turkusowej na podstawie koncepcji Frédérica Laloux: rekrutacja, zatrudnienie, szkolenia, budowanie zespołu, czas pracy, stanowiska, cele, wynagrodzenie oraz instrumenty motywacyjne. Celem artykułu jest zastanowienie się nad możliwością występowania zjawiska dyskryminacji ze względu na płeć w organizacji turkusowej, co zostało zawarte na końcu rozważań.
 
REFERENCJE (8)
1.
Blikle, A.J., (2017), Doktryna jakości, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 
2.
Gromkowska-Melosik A., Melosik Z., Wprowadzenie [w:] Curran, D.J., Renzetti, C.M., (2006), Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
3.
Gawrycka, M., Wasilczuk, J., Zwiech, P., (2011), Szklany sufit i ruchome schody – kobiety na rynku pracy, Warszawa: CeDeWu.
 
4.
Gładys-Jakóbik, J., Kozłowska, A., (2013), Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną i publiczną, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.
 
5.
Laloux, F., (2016), Pracować inaczej, Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.
 
6.
Sielska, A., (2017), Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy, Warszawa: CeDeWu.
 
7.
Zachorowska-Mazurkiewicz, A., (2006), Kobiety i instytucje. Kobieta na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo „Śląsk” Sp. z o.o.
 
8.
Human Development Report 2016, http://report.hdr.undp.org (30.05.2018 r.).