PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (270-278)
ELECTRONIC DELIVERY: OPPORTUNITY OR EXCLUSION?
 
More details
Hide details
 
 
DOI: 10.13166/WSGE/FWGN7834
ABSTRACT
The new regulations come into force in Poland as of 1 July 2021. The delivery by means of electronic communication will become the rule. Will it not limit the rights of people who do not have access to the Internet of who cannot use it? Will the new regulations not contribute to the even greater exclusion of people who are already excluded (seniors, the disabled or people living in poverty)? Will the new solutions make it easier for them to find their place in the modern world?
 
REFERENCES (11)
1.
Buchner A., Wierzbicka M., Edukacja zdalna w czasie pandemii, https://centrumcyfrowe.pl/wp-c....
 
2.
Popiołek, M. Wykluczenie cyfrowe w Polsce, http://cejsh.icm.edu.pl › cejsh.
 
3.
Pucułek, A. Dzieci płaczą z bezsilności, bo nie mogą uczestniczyć w zdalnych lekcjach.W Łodzi jest ich 2,5 tys.„Gazeta Wyborcza” 3 of April 2020, https://lodz.wyborcza. pl/lodz/7,44788,25836241,akcja-komputer-dla-ucznia.html?disableRedirects=true.
 
4.
Raport: E-administracja w oczach internautów, Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji, November of 2014, https://www.nist.gov.pl/files/....
 
5.
Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2020 r.https://www.uke.gov.pl/akt/ raport-o-stanie-rynku-telekomunikacyjnego-w-2020-r-,391.html.
 
6.
Rationale to the Government Bill on Electronic Delivery. Sejm of the 9th term, Sejm paper no. 239, p. 7. https://orka.sejm.gov.pl/Druki... D1349ADC36052E93C125850C003768C9/%24File/239.pdf.
 
7.
Sibiga, G., Przesunięcie zmian w KPA na 5.10.2021 r.nie rozwiązuje wątpliwości prawnych i dalszego prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie przepisów przejściowych, https://legalis.pl/przesunieci... watpliwosci-prawnych-i-dalszego-prowadzenia-postepowania-administracyjnego-na-podstawie-przepisow-przejsciowych/.
 
8.
Skroban, K., Skierniewska M., E-wykluczenia osób starszych z aktywnego życia zawodowego, http://rocznikikae.sgh.waw.pl/....
 
9.
Susło, R., Paplicki, M., Drobnik, J. Wykluczenie_cyfrowe_osób_starszych https://repozytorium.uni.wroc...._ Wykluczenie_cyfrowe_osob_starszych.pdf.
 
10.
Śledziewska, K., Zięba, D. E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej Jak z niej (nie) korzystamy, Warsaw, June 2016 https://www.delab.uw.edu.pl/wp... uploads/2016/10/DELab_e-administracja_w_PL.pdf.
 
11.
The eGovernment Benchmark 2020 report. https://digital-strategy.ec.eu... library/egovernment-benchmark-2020-egovernment-works-people.
 
Journals System - logo
Scroll to top