PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (270-278)
ELECTRONIC DELIVERY: OPPORTUNITY OR EXCLUSION?
 
Więcej
Ukryj
 
 
DOI: 10.13166/WSGE/FWGN7834
 
REFERENCJE (11)
1.
Buchner A., Wierzbicka M., Edukacja zdalna w czasie pandemii, https://centrumcyfrowe.pl/wp-c....
 
2.
Popiołek, M. Wykluczenie cyfrowe w Polsce, http://cejsh.icm.edu.pl › cejsh.
 
3.
Pucułek, A. Dzieci płaczą z bezsilności, bo nie mogą uczestniczyć w zdalnych lekcjach.W Łodzi jest ich 2,5 tys.„Gazeta Wyborcza” 3 of April 2020, https://lodz.wyborcza. pl/lodz/7,44788,25836241,akcja-komputer-dla-ucznia.html?disableRedirects=true.
 
4.
Raport: E-administracja w oczach internautów, Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji, November of 2014, https://www.nist.gov.pl/files/....
 
5.
Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2020 r.https://www.uke.gov.pl/akt/ raport-o-stanie-rynku-telekomunikacyjnego-w-2020-r-,391.html.
 
6.
Rationale to the Government Bill on Electronic Delivery. Sejm of the 9th term, Sejm paper no. 239, p. 7. https://orka.sejm.gov.pl/Druki... D1349ADC36052E93C125850C003768C9/%24File/239.pdf.
 
7.
Sibiga, G., Przesunięcie zmian w KPA na 5.10.2021 r.nie rozwiązuje wątpliwości prawnych i dalszego prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie przepisów przejściowych, https://legalis.pl/przesunieci... watpliwosci-prawnych-i-dalszego-prowadzenia-postepowania-administracyjnego-na-podstawie-przepisow-przejsciowych/.
 
8.
Skroban, K., Skierniewska M., E-wykluczenia osób starszych z aktywnego życia zawodowego, http://rocznikikae.sgh.waw.pl/....
 
9.
Susło, R., Paplicki, M., Drobnik, J. Wykluczenie_cyfrowe_osób_starszych https://repozytorium.uni.wroc...._ Wykluczenie_cyfrowe_osob_starszych.pdf.
 
10.
Śledziewska, K., Zięba, D. E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej Jak z niej (nie) korzystamy, Warsaw, June 2016 https://www.delab.uw.edu.pl/wp... uploads/2016/10/DELab_e-administracja_w_PL.pdf.
 
11.
The eGovernment Benchmark 2020 report. https://digital-strategy.ec.eu... library/egovernment-benchmark-2020-egovernment-works-people.
 
Journals System - logo
Scroll to top