PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
ROZDZIAŁY
ARTIFICIAL INTELLIGENCE TRANSFORMING THE WORLD
20-31
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND COPYRIGHT
Fiona Tako, Jona Marashi
124-134
HUMAN RIGHT IN REALITY 4.0
226-237
INFORMATION RETRIEVAL AGAINST THE HUMAN RIGHT TO PRIVACY
Weronika Pielak-Sitek, Wojciech Sitek
238-249
SOCIETY UNDER THE INFLUENCE OF TECHNOLOGY
ELECTRONIC DELIVERY: OPPORTUNITY OR EXCLUSION?
Agnieszka Korzeniowska-Polak
270-278
295-303
DOI: 10.13166/DIFD9761
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
Prof. Ligita Šimanskienė, Dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel
Journals System - logo
Scroll to top