PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (161-177)
THE CONCEPT OF THINGS IN THE VIRTUAL WORLD FROM THE THEORY OF HUMAN RIGHTS FOR PROPERTY
 
Więcej
Ukryj
 
 
DOI: 10.13166/WSGE//ZUXA6871
 
REFERENCJE (36)
1.
Binder, J. (1907). Der Gegenstand, Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht 57.pp. 34.
 
2.
Bretone, M. (1999). I fondamenti del diritto romano.Le cose e la natura.Roma-Bari.
 
3.
Burdick, W. L. (2004). The Principles of Roman Law and their Relation to Modern Law. New Jersey.
 
4.
Dajczak, W. (2008). Dyskusja w zakresie przedmiotu własności.Uwagi z perspektywy tradycji prawa rzymskiego, pod red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Problemy własności w ujęciu historyczno-prawny. Opole. pp. 26-35.
 
5.
Dajczak, W. (2007). Rzymska res incorporalis a kształtowanie się pojęć „rzeczy” i „przedmiotu praw rzeczowych” w europejskiej nauce prawa prywatnego, Poznań.
 
6.
Dębiński, A. (1993). Sacrilegium w prawie rzymskim jako kradzież (furtum) rzeczy świętych (res sacrae).Roczniki Nauk prawnych 3. pp. 87-110….
 
7.
Florek, I., Eroglu, S. E.(2019). The need for protection of human rights in cyberspace. Journal of Modern Science.;42(3). pp. 27-36.
 
8.
Florek, I. (2018). Right to environment as a human right and Europe 2020 Strategy.In M. Sitek, L. Tafaro, M. Indellicato, eds, From human rights to essential rights. Józefów.pp. 349-359.
 
9.
Gebert, D., Boerner, S., Lanwehr, R.(2004). The more situation control, the more innovation?–Putting the linearity thesis to the test. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management 4.1(2004), pp. 98-114.
 
10.
Giaro, T. (1972). Własność w Rzymie republikańskim.Czasopismo Prawno-Historyczne 25/2. pp. 231-248).
 
11.
Heidegger, M. (2001). Pytanie o rzecz, przeł.J. Mizera. Warszawa.
 
12.
Karkut, D. (2018). Własność wirtualna w prawie polskim.Zagadnienia wybrane.Wrocław.
 
13.
Klevjer, R. (2006). What is the avatar? Fiction and embodiment in avatar-based singleplayer computer games. Bergen.
 
14.
Lambrini, P. (2017). Corpo e possessio, In L.Garofalo (red.), Il corpo in Roma Antica.Ricerche Giuridiche, II. Ospedaletto-Pisa. pp. 5-23.
 
15.
Lesiński, B., Rozwadowski, W. (1985). Historia Prawa.Warszawa-Poznań.
 
16.
Mańko, R. T. (2017). Legal Transfers in Europe Today: Still Modernisation Through Transfer? In: P. Bieś-Srokosz, Srokosz, J. Żelasko-Makowska E. (red.), Mutual Interactions Between Contemporary Systems and Branches of Law in European Countries. Częstochowa. pp. 139-155.
 
17.
Mańko, R. T. (2016). Roman roots at Plateau du Kirchberg.” Recent examples of explicit references to Roman law in the case-law of the Court of Justice of the EU, In: Z. Benincasa, J. Urbanik (ed.), Mater Familias: Scritti romanistici per Maria Zabłocka. Warszawa. pp. 501-526.177.
 
18.
Moringiello, J. M. (2010). What Virtual Worlds Can Do for property law.Florida Law Review, 62. pp. 159-202.
 
19.
Nitti, M., et al. (2015). The virtual object as a major element of the internet of things: a survey, IEEE Communications Surveys & Tutorials 18.2.pp. 1228-1240.
 
20.
Osajda, K. (2021). Ustawa o prawach konsumenta.Komentarz. CH Beck. Warszawa. Legalis 36.
 
21.
Palandt, O. (2000). Bürgerliches Gesetzbuch.München.
 
22.
Pietrzykowski, (2020). Kodeks cywilny. T.I.Komentarz. art. 1-44910. Warszawa. komentarz do art. 551 kc. Legalis III.1.
 
23.
Piniński, L. (1900). Pojęcie i granice prawa własności według prawa rzymskiego.Lwów.
 
24.
Polak, P. (2020). Przedmioty wirtualne–składnik naszego świata.Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 68. pp. 306-310.
 
25.
Sitek, B. (2016). Unifikować czy synchronizować prawo w Europie? Studium przypadku od prawa rzymskiego do prawa europejskiego. Journal of Modern Science 29(2). pp.109-130.
 
26.
Sitek, M., Such-Pyrgiel, M. (2018). Wpływ cyberkultury na prawa człowieka.Journal of Modern Science 39(4).pp. 201-215.
 
27.
Sitek, M. (2017). The human right to communicate in the light of the development of IT technology at the turn of the XX and XXI centuries.In: M. Sitek, I. Florek, eds, Human rights between needs and possibilities. Józefów. pp. 257-270.
 
28.
Stacewicz, P., Skowron B. (2019). (ed), Przedmioty wirtualne.III seria: Informatyka a filozofia. Warszawa.
 
29.
Szczerbowski, J. (2017). Legalizacja kryptowaluty Bitcoin.Aspekty cywilnoprawne. Journal of Modern Science 35(4). pp. 91-104.
 
30.
Szczerbowski, J. (2018). Lex cryptographia.Znaczenie prawne umów i jednostek rozliczeniowych opartych na technologii blockchainu.Warszawa.
 
31.
Szczygieł, J. M. (2017). Trwały nośnik w obrocie konsumenckim.IKAR. Legalis.
 
32.
Vacca, R. (2008). Viewing Virtual Property Ownership Through the Lens of Innovation.Tennessee Law Review 76. pp. 1-28.
 
33.
Visky, K., Sándor, K. (1977). Geistige Arbeit und die” artes liberales” in den Quellen des römischen Rechts. Budapest.
 
34.
Wróbel, A . (2013). Encyklika Rerum novarum—magna charta katolickiej nauki społecznej.Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 33. pp. 313-326.
 
35.
Zhou, M., Leenders, M. A., Cong, L. M. (2018). Ownership in the virtual world and the implications for long-term user innovation success. Technovation 78. pp. 56-65.
 
36.
Zoll, F. (1931). Prawo cywilne.T II. Prawa rzeczowe i rzeczowym podobne. Poznań.
 
Journals System - logo
Scroll to top