PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (161-177)
THE CONCEPT OF THINGS IN THE VIRTUAL WORLD FROM THE THEORY OF HUMAN RIGHTS FOR PROPERTY
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
DOI: 10.13166/WSGE//ZUXA6871
ABSTRACT
The subject of the study is an attempt to define the concept of “virtual object” in the context of the human right to property. The human right to property, formed in the 20th century, undergoes far-reaching transformations as a result of the creation of virtual reality, and with it the virtual objects. The aim of the study is to find an answer to the question of how useful the traditional concept of human right to property is in relation to the human right to virtual objects. As a research hypothesis, the author adopted the statement that the category of things defined as res incorporales is useful for examining the ownership of virtual objects. The studies use the legal-dogmatic and legal-historical methods. As a result of the research, the author concluded that the usefulness of the traditional concept of human right to property is relatively of little use in the case of human right to a virtual object.
 
REFERENCES (36)
1.
Binder, J. (1907). Der Gegenstand, Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht 57.pp. 34.
 
2.
Bretone, M. (1999). I fondamenti del diritto romano.Le cose e la natura.Roma-Bari.
 
3.
Burdick, W. L. (2004). The Principles of Roman Law and their Relation to Modern Law. New Jersey.
 
4.
Dajczak, W. (2008). Dyskusja w zakresie przedmiotu własności.Uwagi z perspektywy tradycji prawa rzymskiego, pod red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Problemy własności w ujęciu historyczno-prawny. Opole. pp. 26-35.
 
5.
Dajczak, W. (2007). Rzymska res incorporalis a kształtowanie się pojęć „rzeczy” i „przedmiotu praw rzeczowych” w europejskiej nauce prawa prywatnego, Poznań.
 
6.
Dębiński, A. (1993). Sacrilegium w prawie rzymskim jako kradzież (furtum) rzeczy świętych (res sacrae).Roczniki Nauk prawnych 3. pp. 87-110….
 
7.
Florek, I., Eroglu, S. E.(2019). The need for protection of human rights in cyberspace. Journal of Modern Science.;42(3). pp. 27-36.
 
8.
Florek, I. (2018). Right to environment as a human right and Europe 2020 Strategy.In M. Sitek, L. Tafaro, M. Indellicato, eds, From human rights to essential rights. Józefów.pp. 349-359.
 
9.
Gebert, D., Boerner, S., Lanwehr, R.(2004). The more situation control, the more innovation?–Putting the linearity thesis to the test. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management 4.1(2004), pp. 98-114.
 
10.
Giaro, T. (1972). Własność w Rzymie republikańskim.Czasopismo Prawno-Historyczne 25/2. pp. 231-248).
 
11.
Heidegger, M. (2001). Pytanie o rzecz, przeł.J. Mizera. Warszawa.
 
12.
Karkut, D. (2018). Własność wirtualna w prawie polskim.Zagadnienia wybrane.Wrocław.
 
13.
Klevjer, R. (2006). What is the avatar? Fiction and embodiment in avatar-based singleplayer computer games. Bergen.
 
14.
Lambrini, P. (2017). Corpo e possessio, In L.Garofalo (red.), Il corpo in Roma Antica.Ricerche Giuridiche, II. Ospedaletto-Pisa. pp. 5-23.
 
15.
Lesiński, B., Rozwadowski, W. (1985). Historia Prawa.Warszawa-Poznań.
 
16.
Mańko, R. T. (2017). Legal Transfers in Europe Today: Still Modernisation Through Transfer? In: P. Bieś-Srokosz, Srokosz, J. Żelasko-Makowska E. (red.), Mutual Interactions Between Contemporary Systems and Branches of Law in European Countries. Częstochowa. pp. 139-155.
 
17.
Mańko, R. T. (2016). Roman roots at Plateau du Kirchberg.” Recent examples of explicit references to Roman law in the case-law of the Court of Justice of the EU, In: Z. Benincasa, J. Urbanik (ed.), Mater Familias: Scritti romanistici per Maria Zabłocka. Warszawa. pp. 501-526.177.
 
18.
Moringiello, J. M. (2010). What Virtual Worlds Can Do for property law.Florida Law Review, 62. pp. 159-202.
 
19.
Nitti, M., et al. (2015). The virtual object as a major element of the internet of things: a survey, IEEE Communications Surveys & Tutorials 18.2.pp. 1228-1240.
 
20.
Osajda, K. (2021). Ustawa o prawach konsumenta.Komentarz. CH Beck. Warszawa. Legalis 36.
 
21.
Palandt, O. (2000). Bürgerliches Gesetzbuch.München.
 
22.
Pietrzykowski, (2020). Kodeks cywilny. T.I.Komentarz. art. 1-44910. Warszawa. komentarz do art. 551 kc. Legalis III.1.
 
23.
Piniński, L. (1900). Pojęcie i granice prawa własności według prawa rzymskiego.Lwów.
 
24.
Polak, P. (2020). Przedmioty wirtualne–składnik naszego świata.Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 68. pp. 306-310.
 
25.
Sitek, B. (2016). Unifikować czy synchronizować prawo w Europie? Studium przypadku od prawa rzymskiego do prawa europejskiego. Journal of Modern Science 29(2). pp.109-130.
 
26.
Sitek, M., Such-Pyrgiel, M. (2018). Wpływ cyberkultury na prawa człowieka.Journal of Modern Science 39(4).pp. 201-215.
 
27.
Sitek, M. (2017). The human right to communicate in the light of the development of IT technology at the turn of the XX and XXI centuries.In: M. Sitek, I. Florek, eds, Human rights between needs and possibilities. Józefów. pp. 257-270.
 
28.
Stacewicz, P., Skowron B. (2019). (ed), Przedmioty wirtualne.III seria: Informatyka a filozofia. Warszawa.
 
29.
Szczerbowski, J. (2017). Legalizacja kryptowaluty Bitcoin.Aspekty cywilnoprawne. Journal of Modern Science 35(4). pp. 91-104.
 
30.
Szczerbowski, J. (2018). Lex cryptographia.Znaczenie prawne umów i jednostek rozliczeniowych opartych na technologii blockchainu.Warszawa.
 
31.
Szczygieł, J. M. (2017). Trwały nośnik w obrocie konsumenckim.IKAR. Legalis.
 
32.
Vacca, R. (2008). Viewing Virtual Property Ownership Through the Lens of Innovation.Tennessee Law Review 76. pp. 1-28.
 
33.
Visky, K., Sándor, K. (1977). Geistige Arbeit und die” artes liberales” in den Quellen des römischen Rechts. Budapest.
 
34.
Wróbel, A . (2013). Encyklika Rerum novarum—magna charta katolickiej nauki społecznej.Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 33. pp. 313-326.
 
35.
Zhou, M., Leenders, M. A., Cong, L. M. (2018). Ownership in the virtual world and the implications for long-term user innovation success. Technovation 78. pp. 56-65.
 
36.
Zoll, F. (1931). Prawo cywilne.T II. Prawa rzeczowe i rzeczowym podobne. Poznań.
 
Journals System - logo
Scroll to top