PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (351-367)
THE INFORMATION SOCIETY AND DIGITAL TRANSFORMATION OF A STATE: DEVELOPMENT AND INTERPRETATIONS IN THE FUTUROLOGICAL THOUGHT
 
Więcej
Ukryj
 
 
DOI: 10.13166/WSGE/OMUV8495
 
REFERENCJE (33)
1.
Toffler, A. (1994). Still shocking after all these years.New scientist meets the controversial futurologist. New Scientist, 19 March, pp. 22-25. http://www.sociosite.net/topic... texts/toffler.php, access 20.06.2021, ISSN 0262-4079.
 
2.
Bednarczyk, G. (2017). Paradygmat cywilizacyjny Samuela P.Huntingtona.Droga do zrozumienia współczesnych problemów Zachodu?. Kultura i Wartości, no. 21, pp. 29-60, http://dx.doi.org/10.17951/kw...., ISSN 2299-7806.
 
3.
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions A Digital Agenda for Europe. Digital Agenda for Europe, 19.05.2010, https://ec.europa.eu/digital-s..., access: 10.06.2021.
 
4.
Cyfrowa transformacja państwa, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, https:// cyfrowepanstwo.pl/wizja-cyfrowego-panstwa-transformacja-organizacji-publicznych, access 05.06.2021.
 
5.
Fukuyama, F. (2009). Koniec historii.Wydawnictwo Znak. Kraków. ISBN 978-83-240-1218-3.
 
6.
Fukuyama, F. (2014). Political Order and Political Decay.From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy. Farrar. Straus and Giroux. New York. ISBN 97800- 374-22735-7.
 
7.
Fukuyama, F. (1992). The End of History and the Last Man.Free Press.
 
8.
Fukuyama, F. (2012). The Future of History: Can Liberal Democracy Survive the Decline of the Middle Class?.Foreign Affairs, vol. 91(1), pp. 53-61. ISSN 0015-7120.
 
9.
Gardels, N. (2016). Alvin Toffler Saw the Future Before It Arrived.Huffington Post. https:// www.huffpost.com/entry/alvin-toffler-passes-away_n_57768737e4b0a629c1a9b03c, access: 10.06.2021.
 
10.
Garson, G. D. (2006). Public Information Technology and E-Governance: Managing the Virtual State. Jones and Barlett Publishers. Mississauga. ISBN 978-0763734688.
 
11.
Goliński, M. (2011). Społeczeństwo informacyjne.Geneza koncepcji i problematyka pomiaru. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej. Warszawa. ISBN 978-83-7378-629-5.
 
12.
Goliński, M. (2004). Społeczeństwo informacyjne: problemy definicyjne i problemy pomiaru.Dydaktyka Informatyki, no. 1, pp. 43-55. ISSN 2083-3156.
 
13.
Heeks, R. (2005). Implementing and Managing E-Government: An International Text.Sage.
 
14.
Huntington, S. P. (2002).The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Simon & Schuster. London-Sydney. ISBN 978-0743231497.
 
15.
Huntington, S. P. (2009).Trzecia fala demokratyzacji. trans. A. Dziurdziuk. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. ISBN 978-83-01159672.
 
16.
Huntington, S. P. (2001).Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, trans. H. Jankowska. Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA. Warszawa. ISBN 978-83-7495-283-5.
 
17.
Interview with Alvin Toffler. “Citation Classic” Nov. 1982, no.45, p. 20.
 
18.
Kowalczyk, M. (2019). Cyfrowe państwo.Uwarunkowania i perspektywy. PWN. Warszawa. ISBN 978-83-01-20624-6.367.
 
19.
Kundera, E. (2016). Koncepcja gospodarki nadsymbolicznej Alvina Tofflera.“Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, no. 259, pp. 60-69. ISSN 2083-8611.
 
20.
McGrew, J. B. (1970). Future Shock.Alvin Toffler.New York: Random House, 1970.505 pp., “The bulletin of the National Association of Secondary School Principals”. no. 54 (349), pp. 123-129, https://doi.org/10.1177/019263..., ISSN 1930-1405.
 
21.
Miłoszowska, D. (2008). Zderzenie cywilizacji – mit czy rzeczywistość, [in:] Świat współczesny.Wyzwania, zagrożenia i współzależności w procesie budowy Nowego Porządku Międzynarodowego, ed. W. Malendowski. Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM. Poznań. pp. 309-318, ISBN 978-83-60677-33-9.
 
22.
Osiatyński, W. (1985). Przedmowa, [in:] A.Toffler, Trzecia fala, trans. E. Woydyłło. Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa. pp. 10-20, ISBN 83-06-02594-6.
 
23.
Skorupka, A. (2016). Demokratyzacja świata według Samuela Huntingtona.“Rocznik Filozoficzny Ignatium”. no. 22 (2), pp. 206-221, ISSN 2300-1402.
 
24.
Sokalska, E., Augustyniak, M. (2016). The Influence of Civilization Changes on Legal Cultures in the Reception of the Chosen Representatives of Political and Philosophical Thought, (in:) Collection of Papers from the International Academic Conference.Clash of Legal Cultures in Europe.Bratislava Legal Forum eds. M. Lenhart, J. Andraško, J. Hamuľák, Univerzita Komenskeho v Bratislave. Pravnicka Fakulta. Bratislava. pp. 81-89, on-line. http://lawconference.sk/, ISBN 978-80-7160-434-1.
 
25.
Sokalska, E. (2021). Flaws and Advantages of the Polish Local Self-Government in the 21st Century: Social Consultations at the Local Level.“Lex Localis”, no. 19(1), pp. 19-37, ISSN 1581-5374.
 
26.
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 r., Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa, Szczecin 2020, https://stat.gov.pl/obszary-te..., access 10.06.2021.
 
27.
Toffler, A. (1970). Future Shock, Random House.New York. ISBN 978-0394425863.
 
28.
Toffler, A., Toffler, H. (1996). Budowa nowej cywilizacji.Polityka trzeciej fali, Zysk i S-ka, Poznań 1996, ISBN 83-7150-102-1.
 
29.
Toffler, A. (1985). Trzecia fala.trans. E. Woydyłło. Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa. ISBN 83-06-02594-6.
 
30.
Toffler A. (1997). Wojna i antywojna: jak przerwać na progu XXI wieku.trans. B. Budzanowska-Budrecka, L. Budrecki. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza. Warszawa. ISBN 83-70798225.
 
31.
Tofler, A. (1990). Powershift, Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century.Bantam Books. ISBN 978-0553057768.
 
32.
Tofler, A. (1980). The Third Wave, William Morrow.New York. ISBN 978-0688035976.
 
33.
Webster, F. (2006). Theories of the Information Society, 3rd edn.Routledge. London and New York. ISBN 0-203-96282-6.