PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (210-225)
COMPETENCE IN LIGHT OF THE CHALLENGES OF THE VUCA REALITY AS AN IMPORTANT ELEMENT OF HUMAN RIGHTS
 
Więcej
Ukryj
 
 
DOI: 10.13166/WSGE//ALIB6571
 
REFERENCJE (22)
1.
BCG – Boston Consulting Group (Hg.): Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries, München 2015.
 
2.
Chui, M., J. Manyika, Miremendi, M.(2015). Four fundamentals of workplace automation.Mckinsey Quarterly.
 
3.
Digital Comwwysis of U.S. Department of Commerce data.
 
4.
Dumaine, B. (2021). Bezonomika, Jak Amazon zmienia nasze życie i czego uczą się od niego najlepsze firmy na świecie.Emka.
 
5.
Frey, C., Osborne M. (2013).The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?, „Technological Forecasting and Social Change”. 114, s. 254–280.
 
6.
Gadamer, H. G. (2001).Education is Self-Education. Journal of the Philosophy of Education, 35(4), 530. doi:10.1111/1467-9752.00243.
 
7.
Indellicato, R. (2020). La dispersione scolastica nel terzo millennio.Analisi e prospettive pedagogiche tra vecchi bisogni e nuove sfide. Włochy.
 
8.
Kędzia, Z., Hernandez-Połczyńska, A. (2018).(red.), Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych Warszawa. Legalis.
 
9.
London, M., Smither, J. W.(1999). Empowered self-development and continuous learning.Human Resource Management, 38(1), 3–15. doi:10.1002/(sici)1099- 050x(199921)38:1<3::aid-hrm2>3.0.co;2-m.
 
10.
Lukasek, A. (2020). Niewidzialne dzieci w systemie zdalnej edukacji, prawo dziecka do nauki.Próba analizy zjawiska. [w:] State and Society Facing Pandemic (red.) E. Burda, C. Lázaro Guillamón, M. Sitek. Bratislava. https://doi.org/10.13166/mng/1....
 
11.
Owens, T. L. (2017).Higher education in the sustainable development goals framework. European Journal of Education, 52(4), 414–420. doi:10.1111/ejed.12237.
 
12.
Post-prywatność w Internecie. Puls Biznesu. Wydanie online 19.04.2018, https://www.pb.pl/post-prywatn...; (dostęp: 7.05.2020).
 
13.
PwC, Bot.Me: A revolutionary partnership.(2017). http://www.pwc.com/CISAI; (dostęp: 21.04.2020)….
 
14.
Raport PMR „Handel internetowy w Polsce 2020. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2020-2025”.
 
15.
Roney, C. J. R., Sorrentino, R. M. (1995). Reducing self-discrepancies or maintaining self-congruence? Uncertainty orientation, self-regulation, and performance. Journal of Personality and Social Psychology, 68(3), 485–497. https://doi.org/10.1037/0022- 3514.68.3.485.
 
16.
Sitek, M. (2016). Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności.Warszawa. 40-41. (Sitek M. Human rights (needs) in post-modernity. Warsaw.
 
17.
Sobotka, B. (2020). Kompetencje jutra, czyli czego przyszłości będzie wymagała od naszych dzieci.OSM. Warszawa.
 
18.
Such-Pyrgiel, M. (2019). Człowiek w dobie cyfrowej transformacji.Studium socjologiczne. Toruń. 154.225.
 
19.
The Future of Jobs Report 2018 Centre for the New Economy and Society. World Economic Forum 2018.
 
20.
Vladimirova, K., Le Blanc, D. (2016).Exploring Links Between Education and Sustainable Development Goals Through the Lens of UN Flagship Reports.Sustainable Development. 24: 254–271. doi: 10.1002/sd.1626.
 
21.
Webb, S., Holford, J., Hodge, S., Milana, M., Waller, R. (2017). Lifelong learning for quality education: exploring the neglected aspect of sustainable development goal 4. International Journal of Lifelong Education. 36(5), 509–511. doi:10.1080/0260 1370.2017.1398489.
 
22.
Wróbel, A. (red.). (2020).Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.Komentarz. Warszawa. Legalis.
 
Journals System - logo
Scroll to top