PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (32-42)
FINANCIAL AND LEGAL ASPECTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE – AN OPPORTUNITY OR A THREAT TO BUDGETS?
 
Więcej
Ukryj
 
 
DOI: 10.13166/WSGE//SOUR1232
 
REFERENCJE (12)
1.
Boden, M. A. (2020).Sztuczna inteligencja. Jej natura i przyszłość. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
2.
Feret, E. (2013). Formy organizacyjno-prawne finansowania samorządowych zadań publicznych.Rzeszów.
 
3.
Gasz, M. (2008). Partnerstwo publiczno–prywatne jako instrument realizacji zadań publicznych.In R. Przygodzka (Ed.), Sektor publiczny we współczesnej gospodarce. Białystok.
 
4.
Gwizdała, J. (2013). Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu inwestycji sektora publicznego w UE – dylematy.In J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Wróblewska (Eds.), Prawo finansowe samorządu terytorialnego.
 
5.
Kijowski, D., Kulesza, M., Misiąg, W., Prutis, S., Stec, M., Szlachta, J., Zalewski, J. (2005). Bariery prawne efektywnego i skutecznego funkcjonowania lokalnej i regionalnej administracji publicznej oraz propozycje ich likwidacji lub ograniczenia. Samorząd Terytorialny, No. 1-2.
 
6.
Miruć, A. (2007). Partnerstwo publiczno–prywatne jako sposób realizacji zadań publicznych.In J. Zimmermann (Ed.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Warszawa.
 
7.
Mueller, J., Massaron, L. (2021).Sztuczna inteligencja dla bystrzaków. Septem.
 
8.
Perkowski, M. (2012). Jakie zadania jednostek samorządu terytorialnego nadają się do realizacji w formule PPP? In C. Kosikowski and J. M. Salachna (Eds.), Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi. Warszawa.
 
9.
Pieriegud, J. (2016). Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – wymiar globalny, europejski i krajowy.In J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (Eds.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych.
 
10.
Skoczyński, T. (2011).Ustawa o partnerstwie publiczno–prywatnym. Komentarz praktyczny.Warszawa.
 
11.
Torczyńska, M. (2019). Sztuczna inteligencja i jej społeczno-kulturowe implikacje w codziennym życiu.Kultura i Historia , No. 36.
 
12.
Zysnarski, J. (2007). Partnerstwo.
 
Journals System - logo
Scroll to top