PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (32-42)
FINANCIAL AND LEGAL ASPECTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE – AN OPPORTUNITY OR A THREAT TO BUDGETS?
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
DOI: 10.13166/WSGE//SOUR1232
ABSTRACT
The emergence of artificial intelligence and its very rapid spread has become a fact. Nowadays, it is difficult to imagine functioning in many aspects of life without the support of or even “having things done” by artificial intelligence. It is ubiquitous even when it is imperceptible and hardly seen. All human activities come to be determined by artificial intelligence in its various manifestations. Currently, it is difficult to imagine a restriction or lack of access to products of artificial intelligence. It is omnipresent and tangible as an expression of human progress and moving towards a “better world” (?). Regardless of the fact whether the answer is yes or no, it is worth referring to selected financial aspects of the functioning of artificial intelligence. The issue is quite obvious when it is financed from private funds. Then its creator, or somebody who wants to use the achievements of artificial intelligence, decides about the amount of financial resources allocated for this purpose. However, this issue should be perceived completely differently in the case of the so-called budgetary resources, i.e. public funds. In this case, the expenditure of funds related to artificial intelligence can only take place when it is related to the implementation of a public task within the budget of the state or the budgets of local government units. In order to show real connections in this respect, a certain chronology of the conducted analysis can be adopted. First of all, it is worth clarifying the meaning of the artificial intelligence concept along with an indication to what extent it can be associated with the implementation of public tasks. Secondly, it should be indicated whether there are transparent legal grounds for public financing of artificial intelligence in Poland, and if so, what organizational and legal forms are to secure their functioning based on public funds.
 
REFERENCES (12)
1.
Boden, M. A. (2020).Sztuczna inteligencja. Jej natura i przyszłość. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
2.
Feret, E. (2013). Formy organizacyjno-prawne finansowania samorządowych zadań publicznych.Rzeszów.
 
3.
Gasz, M. (2008). Partnerstwo publiczno–prywatne jako instrument realizacji zadań publicznych.In R. Przygodzka (Ed.), Sektor publiczny we współczesnej gospodarce. Białystok.
 
4.
Gwizdała, J. (2013). Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu inwestycji sektora publicznego w UE – dylematy.In J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Wróblewska (Eds.), Prawo finansowe samorządu terytorialnego.
 
5.
Kijowski, D., Kulesza, M., Misiąg, W., Prutis, S., Stec, M., Szlachta, J., Zalewski, J. (2005). Bariery prawne efektywnego i skutecznego funkcjonowania lokalnej i regionalnej administracji publicznej oraz propozycje ich likwidacji lub ograniczenia. Samorząd Terytorialny, No. 1-2.
 
6.
Miruć, A. (2007). Partnerstwo publiczno–prywatne jako sposób realizacji zadań publicznych.In J. Zimmermann (Ed.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Warszawa.
 
7.
Mueller, J., Massaron, L. (2021).Sztuczna inteligencja dla bystrzaków. Septem.
 
8.
Perkowski, M. (2012). Jakie zadania jednostek samorządu terytorialnego nadają się do realizacji w formule PPP? In C. Kosikowski and J. M. Salachna (Eds.), Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi. Warszawa.
 
9.
Pieriegud, J. (2016). Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – wymiar globalny, europejski i krajowy.In J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (Eds.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych.
 
10.
Skoczyński, T. (2011).Ustawa o partnerstwie publiczno–prywatnym. Komentarz praktyczny.Warszawa.
 
11.
Torczyńska, M. (2019). Sztuczna inteligencja i jej społeczno-kulturowe implikacje w codziennym życiu.Kultura i Historia , No. 36.
 
12.
Zysnarski, J. (2007). Partnerstwo.
 
Journals System - logo
Scroll to top