PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (340-350)
EUROPEAN SEMESTER–SPRING PACKAGE: RECOMMENDATIONS FOR POLAND ON THE SOCIO-ECONOMIC RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMIC
 
Więcej
Ukryj
 
 
DOI: 10.13166/WSGE/XUKE1139
 
REFERENCJE (6)
1.
Fasone, C. (2017). How are Parliaments involved in the European Semester? Revue de l’euro, no. 51.
 
2.
Halleberg, M., Marzinotto, B., Woff, G. B. (2011). How effective and legitimate is the European Semester? Increasing role of the European Parliament. Brugel Working Paper, No. 09.
 
3.
Loehnig, M., Serowaniec, M., Witkowski, Z. (eds.) (2021). Pandemic Poland. Impacts COVID-19 on Polish Law. Brill Publishing House.
 
4.
Serowaniec M. (2015). The integration responsibility of national parliaments in the era of the economic crisis in the Eurozone. Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea, vol. V.
 
5.
Szpringer, Z. (2012). Sytuacja budżetowa państw UE w ramach funkcjonowania Semestru Europejskiego–zalecenia dla Polski (Budget situation of the EU states in the framework of the European Semester functioning–recommendations for Poland). Analizy BAS” Nr 15 (82). 2012.
 
6.
Woźnicki, T. (2015). Semestr europejski w Sejmie RP. Aspekty instytucjonalne i prawne. Przegląd Europejski, Nr 1 (35).
 
Journals System - logo
Scroll to top