PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (113-123)
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE
 
 
Więcej
Ukryj
 
 
DOI: 10.13166/WSGE//KRCL6757
Journals System - logo
Scroll to top