PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (178-189)
ARTIFICIAL INTELLIGENCE: THE RISK OF INVASION OF HUMAN RIGHTS AND LEGAL REGULATION OF THESE PROCESSESIN THE EU AND THE WORLD
 
Więcej
Ukryj
 
 
DOI: 10.13166/WSGE//ADRC2181
Journals System - logo
Scroll to top