PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (193-213)
ETIOLOGIA I MOTYWY ZABIJANIA
 
More details
Hide details
 
 
 
REFERENCES (12)
1.
Bogusławski S., Rożniatowski T., Mała Encyklopedia Medycyny, Wyd.PWN, Warszawa 1979.
 
2.
Braun – Gałkowska M., Ulfik I., Zabawa w zabijanie, Wydawnictwo Krupski i s-ka, Lublin 2000.
 
3.
Buss D.M., Zazdrość – niebezpieczna namiętność, Wyd. GWP, Gdańsk 2002.
 
4.
Gardocki L., Prawo Karne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 
5.
Jankoski A., Stachowiak L., Romaniuk K., Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wyd. Pallotinum, Poznań-Warszawa 1971.
 
6.
Meder J., Zachowania agresywne przeciwdziałanie, leczenie, Wyd. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Kraków 2007.
 
7.
Mellibruda J., Sobolewska – Mellibruda Z., Integracyjna terapia uzależnień, Wyd. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2006.
 
8.
Strelau J., Psychologia – jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, t.3, Wyd. GWP, Gdańsk 2005.
 
9.
Strelau J., Psychologia – psychologia ogólna, t. 2, GWP, Gdańsk 2004.
 
10.
Zimbardo P. G., Ruch F. L., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1988.
 
11.
Mendecka G., Agresywna bieda, „Niebieska Linia”, nr 4/39/2005.
 
12.
Potulski J., Dzieciobójstwo – kwestie prawne i społeczne, „Niebieska Linia”, nr 6/53/2007.
 
Journals System - logo
Scroll to top