PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (193-213)
ETIOLOGIA I MOTYWY ZABIJANIA
 
Więcej
Ukryj
 
 
STRESZCZENIE
To, że ludzi ekscytuje oglądanie śmierci i zabijania to fakt. Co jest fenomenalnego w zabijaniu? Gdyby jednak spróbować się zdystansować od emocji towarzyszących obserwacji zabójstwa, można by przeanalizować przyczyny zabójstw i spróbować znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego zabijanie, jak i obserwowanie zabijania fascynuje ludzi. Starożytni Rzymianie powszechnie dla rozrywki oglądali potyczki gladiatorów. W całej sztuce, literaturze, muzyce, rzeźbiarstwie czy malarstwie średniowiecza nie brak makabrycznych przedstawień śmierci czy zabijania, np. tzw. taniec śmierci (dance macabre). Współcześni ludzie podobnie, dla rozrywki, masowo oglądają przemoc i zabijanie, w różnej formie w telewizji lub Internecie. W ostatnim okresie zwraca się uwagę na wzrost akceptacji dla zachowań agresywnych w cywilizowanych społeczeństwach, co znajduje odzwierciedlenie np. w sposobach i częstotliwości prezentacji agresji w mediach, akceptacji przemocy wobec dzieci w domu i w szkole oraz promowania zachowań agresywnych jako cech osób osobowościowo silnych o zdolnościach przywódczych . Przestępcom zbrodnia może nie popłacać, lecz pokazywanie przemocy i zabijania na pewno jest opłacalna dla przemysłu medialnego. Ludzie chętnie obserwują przemoc. Pozwalają nierzadko dzieciom na oglądanie programów czy granie w gry komputerowe oparte na zabijaniu, ponieważ to angażuje uwagę. Częste obcowanie ze scenami przemocy jednak może prowadzić do zjawiska habituacji, czyli zobojętnienia na nie. Według amerykańskich analiz liczba zbrodni pokazywana w telewizji jest dziesięciokrotnie większa niż w rzeczywistości, a widzowie nabierają błędnego, niepokrywającego się z rzeczywistością przekonania o szerokim rozpowszechnieniu się przemocy wśród ludzi . Agresja jest obecna na każdym kroku i o każdej porze we wszystkich środkach masowego przekazu, mimo że znane są mechanizmy jej oddziaływania, zwłaszcza na dzieci oraz to, jaki mają wpływ „wychowawczy” i na kształtowanie agresywnych zachowań. Mechanizmy te wpływają na kształtowanie postaw odbiorców, oddziałując na wszystkie jej elementy (poznawczy, emocjonalny, behawioralny). Wpływ ten jest spójny, przez co się uzupełnia i wzmacnia.
 
REFERENCJE (12)
1.
Bogusławski S., Rożniatowski T., Mała Encyklopedia Medycyny, Wyd.PWN, Warszawa 1979.
 
2.
Braun – Gałkowska M., Ulfik I., Zabawa w zabijanie, Wydawnictwo Krupski i s-ka, Lublin 2000.
 
3.
Buss D.M., Zazdrość – niebezpieczna namiętność, Wyd. GWP, Gdańsk 2002.
 
4.
Gardocki L., Prawo Karne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 
5.
Jankoski A., Stachowiak L., Romaniuk K., Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wyd. Pallotinum, Poznań-Warszawa 1971.
 
6.
Meder J., Zachowania agresywne przeciwdziałanie, leczenie, Wyd. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Kraków 2007.
 
7.
Mellibruda J., Sobolewska – Mellibruda Z., Integracyjna terapia uzależnień, Wyd. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2006.
 
8.
Strelau J., Psychologia – jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, t.3, Wyd. GWP, Gdańsk 2005.
 
9.
Strelau J., Psychologia – psychologia ogólna, t. 2, GWP, Gdańsk 2004.
 
10.
Zimbardo P. G., Ruch F. L., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1988.
 
11.
Mendecka G., Agresywna bieda, „Niebieska Linia”, nr 4/39/2005.
 
12.
Potulski J., Dzieciobójstwo – kwestie prawne i społeczne, „Niebieska Linia”, nr 6/53/2007.
 
Journals System - logo
Scroll to top