PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (197-214)
Function of social leaders in local communities
 
More details
Hide details
1
Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The topics of the article is an analysis of the functions of social leadership in local communities. Its thesis is that social leaders or not the phenomenon of the past but it is also important for the future. This is visible by their functions in local social life. They play a crucial role in coordination and control of local life and in socialization and transfer of tradition as well. They also facilitate adaptation to a situation of crisis and social change. Thanks them local communities are structurally safer. The social basis for effective performing the roles of social leaders are commonly shared values. Social leaders perform their role through communication. They transfer knowledge, values, patterns of behavior, and bring solutions in difficult or new situations. They do not exist for themselves, but through important social functions. They play a role of a guide for individuals, who open them new horizons and give them new capabilities. Communication with a social leader allows individuals to widen their capabilities and compensate for their weaknesses. Social leaders acts through interpersonal influence: good example, authenticity, knowledge and wisdom. They influence other because of their competence or moral authority. Persistence of values in society is due to social and moral leaders. They are medium for their successful intergenerational transmission. Social leaders emerge, last and perform their functions only in specific social conditions. They are rooted in community of values. The threat for them is a blindness or nihilism toward social and moral leaders. And opposite - ability of effective communication with them is very valuable for an individual. It can be called an important cultural instrument of liberty
 
REFERENCES (19)
1.
Bartkowski J. (2009). „Autorytety i życie lokalne”, w: Jacek Sieradzan (red.), Mit autorytetu – autorytet mitu. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 
2.
Calvert R. (1995). „The Rational Choice Theory of Social Institutions: Cooperation, Coordination, and Communication”, w: Banks J., Hanushek E., eds., Modern Political Economy. Cambridge Univ. Press, Cambridge.
 
3.
Deutsch K. (1953). Nationalism and Social Communication, Wiley. Cambridge Mass.
 
4.
Elazar Daniel, (1970). Cities of the Prairie. Basic Books, Inc. New York.
 
5.
Fromm E. (2008). Ucieczka od wolności. Czytelnik, Warszawa.
 
6.
Galarowicz J. (1997). W drodze do etyki odpowiedzialności. Wyd. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej. Kraków.
 
7.
Giddens A. (2001). Nowoczesność i tożsamość, „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 
8.
Goode W., (1978). The Celebration of Heroes: Prestige as Social Control System, University of California Press. Berkeley.
 
9.
Inkeles A., Smith D. (1984). „W stronę człowieka nowoczesnego”, w: Tradycja i nowoczesność, Wybór Joanna Kurczewska, Jerzy Szacki, Czytelnik. Warszawa.
 
10.
Jarmoszko S. (2010). Autorytet – kontrowersje i aksjomaty. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Warszawa.
 
11.
Marcińczyk B. (1991). Autorytet osobowy: geneza i funkcje regulacyjne. Uniwersytet Śląski, Katowice.
 
12.
Mendras H. (2001). Elementy socjologii. Siedmioróg, Wrocław.
 
13.
Millgram S. (2008). Posłuszeństwo wobec autorytetu. Wyd. WAM. Kraków.
 
14.
Paradowski R. (2004). Kulturowe instrumentarium wolności. Wyd. Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań.
 
15.
Szczepański J. (1970). Elementarne pojęcia socjologii. PWN. Warszawa.
 
16.
Wagner I. (2005). Stałość czy zmienność autorytetu. Oficyna Wyd. „Impuls”. Kraków.
 
17.
Woolcock M. (1998). Social Capital and Economic Development: Towards a Theoretical Synthesis and Policy Framework, „Theory and Society”, vol. 27.
 
18.
Zarycki T. (2007). Interdyscyplinarny model stosunków centroperyferyjnych: Propozycje teoretyczne, Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1.
 
19.
Znaniecki F. (2001). Ludzie teraźniejsi i cywilizacja przyszłości. PWN. Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top