PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (195-209)
The idea of the precautionary procedure – a case study
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article is an analysis the legal regulations concerning conducting security proceedings in guardianship matters. An attempt has been made to prove that the purpose of the interim proceedings is to secure the interests of the applicant party and it becomes an instrument of achieving goals in a given proceeding. This study illustrates the issues of securing the minor’s place of residence, as well as securing contacts in guardianship proceedings, and also taking advantage of technological opportunities to maintain family ties.
 
REFERENCES (9)
1.
Dziak J., Nie tylko pogawędki, czyli rzecz o komunikatorach, „Biuletyn EBIB” 2007, nr 4(85).
 
2.
Ereciński T. (red.), System prawa procesowego cywilnego. Postępowanie zabezpieczające, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 27.
 
3.
Manowska M. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, komentarz do art. 382 kodeksu postępowania cywilnego, t. 1, art. 1–47716, wyd. 4, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
 
4.
Osajda K. (red.), Tom V. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Przepisy wprowadzające KRO, C.H. Beck, Warszawa 2017.
 
5.
Pietrzykowski K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Komentarze Kodeksowe, wyd. 6, C.H. Beck, Warszawa 2020.
 
6.
Rzewuska M., Alimentacja byłego małżonka w ujęciu prawnoporównawczym, [w:] Meandry prawa – teoria i praktyka. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Mieczysława Goettela, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2017.
 
7.
Sitek P., Aspekty prawne struktury rodziny a ambiwalentność koncepcji partnerstwa w stosunkach rodzicielskich z dziećmi, „Journal of Modern Science” 2014, nr 1/20.
 
8.
Strzelecka M., Postępowanie w sprawach rozwodowych, „Monitor Prawniczy” 2019, nr 24, s. 1352.
 
9.
Szanciło T. (red.), Komentarz do art. 756 1 kodeksu postepowania cywilnego, t. 2, wyd. 1, C.H. Beck, Warszawa 2019.
 
Journals System - logo
Scroll to top