PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (27-72)
Human integrity in the context of continuous psychosocial development
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Interpreting the reality of the human and natural world can be based on a naturalistic proposition that recognizes that values are inherent in human nature or positivist and legal in their nature in the transrational sphere. The adoption of a cognitive solution affirming ontological-gnoseological explanation seems to be an attempt to synthesize the multidimensionality and multifactor complexity of the epistemological process. In order to build an additive system of perception of the surrounding reality every time in the process of hermeneutics one should take into account the axioms of synergy, context, balance and legitimacy. All these axioms are statements of truth that do not require proof of equity and are themselves responsible for articulating common and objective judgments and assessments. In addition, they allow to build a trajectory of recognizable states of affairs, because they reveal the real causes inherent in the internal and external environment responsible for their condition and do not refer to the existing matter.
 
REFERENCES (37)
1.
Assagioli, R., (1997). Psychosynthesis. A Manual of Principles and Techniques, London: Hobbs, Dorman & Company.
 
2.
Assagioli, R.,(1993). Psychosynthesis. A Manual of Principles and Technigues, London: Hobbs, Dorman & Company.
 
3.
Bocheński, J., (1994). Podręcznik mądrości tego świata, Kraków: „Philed” .
 
4.
Brzozowski, S., (1979). Filozofia Fryderyka Nietzschego, W: Kultura i życie, Warszawa.
 
5.
Crick, N.R., Dodge, K.A.,(1996). Social information-processing mechanisms on reactive and proactive aggression, ,,Personality and Social Psychology Bulletin”, 1996, no 67(3).
 
6.
Dąbrowski, K., (1977). On the philosophy of development through positive disintegration and secondary integration. ,,Dialectics and Humanism”, 1977, no 3-4.
 
7.
Dąbrowski, K., (1985). Zdrowie psychiczne, Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe.
 
8.
Dąbrowski, K., (1989). W poszukiwaniu zdrowia psychicznego, Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe.
 
9.
Dilthey, W., (1997) O istocie filozofii, Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe.
 
10.
Fromm, E., (1971). O sztuce miłości, Warszawa.
 
11.
Gillmer, H., (1965). Fryderyk Nietzsche. Filozoficzna i społeczna doktryna immoralizmu, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
12.
Hadot, P.,(1992). Filozofia jako ćwiczenie duchowe, Warszawa: IFiS. PAN.
 
13.
Jagiełłowicz, A.B., (2011). Juliana Aleksandrowicza poszukiwania filozofii ochrony zdrowia, Wrocław: Wydawnictwo „Lena”.
 
14.
Kant, I., (1993). O wiecznym pokoju, Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
15.
Kant, I., (1995). Przypuszczalny początek ludzkiej historii, Toruń: „Comer”.
 
16.
Kelly, G.A., (1955). The Psychology of Personal Constructs:, Vol 1 and 2. Oxford, England: W. W. Norton.
 
17.
Naess, A., (1987). Ecology, Community and Lifestyle, Cambridge: Cambridge University Press.
 
18.
Nietzsche, F., (1975). Nietzscheańska koncepcja człowieka, ,,Studia Filozoficzne”, 1975, nr 5.
 
19.
Oz, A., (2015). Judasz, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 
20.
Petrażycki, L., (1925). O ideale społecznym i odrodzeniu prawa naturalnego, Warszawa: L. Idzikowski.
 
21.
Petrażycki, L., (1960). Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
22.
Radbruch, G., (1938). Zarys filozofii prawa, Warszawa-Kraków, s.12 i nast.
 
23.
Regan, P., (1982). Prawa i krzywda zwierząt, ,,Etyka”, nr 18.
 
24.
Regan, P., (1983). The Case for Animal Rights, Berkeley: University of California Press.
 
25.
Reykowski, J., (1968). Eksperymentalna psychologia emocji, Warszawa: Krajowa Instytucja Wspomagająca.
 
26.
Sawicki, M., (1996). Hermeneutyka pedagogiczna, Warszawa: WN „Semper”.
 
27.
Singer, P., (1980). Zwierzęta i zasada równości, ,,Etyka”, nr 18.
 
28.
Singer, P., (1997). O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy.
 
29.
Singer, P., (2009). Etyka praktyczna, Warszawa: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”.
 
30.
Skolimowski, H., (1993). Filozofia żyjąca : eko-filozofia jako drzewo życia, Warszawa: „Pusty Obłok”.
 
31.
Szyszkowska, M., (1993). Znaczenie teorii dezintegracji pozytywnej dla nowych ideałów w procesach edukacyjnych, W: W.H. Gajdamowicz (red.), Nauczyciele wobec szans i zagrożeń edukacyjnych w XXI wieku, Białystok.
 
32.
Taylor, P., (1986). Respect for nature, Princeton: Princeton University Press.
 
33.
Wilber, K., (2016). Śmiertelni, nieśmiertelni, Warszawa: Czarna Owca.
 
34.
Wittgenstein, L., (1997). Tractatus logico-philosophicus, wydanie II poprawione, przełożył i wstępem opatrzył Bogusław Wolniewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
35.
Wojtyła K., (1969). Osoba i czyn, Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.
 
36.
Wojtyła K., (1957). Zagadnienia woli w analizie aktu etycznego, ,,Roczniki Filozoficzne”, nr 5.
 
37.
Zaborowski, Z., (1983). Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, Warszawa: „Nasza Księgarnia”.
 
Journals System - logo
Scroll to top