PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (104-115)
Isomorphism: imitation as a source for the institutional changes
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Neoinstitutionalism as sociological theory is characterized by its accounting on social and historical contextualization of organizational and institutional change. Actual technological trends encourage specific institutional change in the communication and information dimension. Changes are therefore isomorphic, since in uneven circumstances intensified by the rapid technological change organizations prefer to imitate communication ways, contacting methods as well as image strategies of the other similar organizations on the Internet that is observable in various ways on the home pages and social networking profiles. Mimetic isophormism principle after several decades of practical application and critique seems to be nothing but relevant and up-to-date
 
REFERENCES (19)
1.
Balasiewicz, A. (2013). Zachowania ludzi w organizacji jako wyznaczniki potrzeb komunikacyjnych. „Journal of Modern Science”, Tom 2/17/2013.
 
2.
Barbachowska, B. (2013). Rola informacji w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami ze szczególnym uwzględnieniem informacji finansowych. „Journal of Modern Science”, Tom 2/17/2013.
 
3.
Brinton M. C., Nee V. (2001). The New Institutionalism in Sociology. Stanford University Press.
 
4.
Brodski I. (1996). Mowa na stadionie, [w:] I. Brodski. Pochwała nudy. Kraków: Znak.
 
5.
Castells, M. (2003). Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesemi społeczeństwem. Poznań: Rebis.
 
6.
DiMaggio P. J., Powell W. W. (2006). Nowe spojrzenie na „żelazną klatkę”: instytucjonalny izomorfizm i racjonalność zbiorowa w polach organizacyjnych, [w:] Współczesne teorie socjologiczne. Wyb. i oprac. Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy.
 
7.
Szacki, Marek Ziółkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
8.
DiMaggio P. J., Powell W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. „American Sociological Review”, Vol. 48, Issue 2.115.
 
9.
Han, Shin-Kap. (1994). Mimetic Isomorphism and Its Effect on the Audit Services Market. „Social Forces”, Vol. 73, Issue 2. P.
 
10.
Kestutis, T. (2013). Adult social development in modern society. „Journal of Modern Science”. Tom 3/18/2013.
 
11.
Mendez, R. C. (2012). Leadership by Resentment: From ‘Ressentiment’ to Redemption. Edward Elgar Publishing.
 
12.
Meyer, J. W., Rowan B. (2006). Organizacje zinstytucjonalizowane: struktura formalna jako mit i ceremonia, [w:] Współczesne teorie socjologiczne. Wyb. i oprac. Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
13.
Meyer, J. W., Rowan B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. „ American Journal of Sociology”, Vol. 83.
 
14.
Miś, Ł., Szepski, M. (2012). Strony internetowe ośrodków pomocy społecznej jako narzędzie komunikacji między instytucją a klientem. Pozyskano z: http://www.szepski.pl/publikac....
 
15.
Nasierowski, W. (2009). Współczesne trendy w teoriach administracji i zarządzania: ich uwarunkowania i konsekwencje. „Journal of Modern Science”, Tom 1/6/2009.
 
16.
Szepski, M., Łachwa, A., Grzyb, M. (2010). Kliknijmy do gminy – ocena serwisów internetowych urzędów gmin. Pozyskano z: http://www.szepski.pl/publikac....
 
17.
Szepski, M. (2009). Analiza stron WWW przez pryzmat wybranych teorii komunikacji. Pozyskano z: http://www.szepski.pl/publikac....
 
18.
Tittenbrun, J. (2013). Max Weber’s Economic Sociology. “Journal of Modern Science”. Tom 3/18/2013.
 
19.
Taleb, N. N. (2008). Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets. Random House LLC.
 
Journals System - logo
Scroll to top