PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (163-174)
PENALIZE OR REWARD. DILEMMAS OF CONTEMPORARY EDUCATION
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
: Penalize or reward − this is the dilemma which was differently settled over the ages. Ancients saw the penalty as an indispensable educational measure; the penalty was seen identical to the corporal punishment while its purpose was education of a man who is obedient and conforms to the agreed social standards. Education based on the positive strengthening and consequence should constitute an essence of the educational activities, and thus it is worthwhile that adults talk with the children about one's own responsibility and aftermaths of a failure to subordinate. Climate of an incomprehensible rigor, intimidation and application of penalties can produce in children the fear attitudes, distrust of people, and egoism. Strict family rigor that prevents satisfying of the basic mental needs produces in children a disappearance of the feelings of friendliness and care addressed to their peers while a direct response to the harming acts is the increase of aggressiveness, emotional liability, inabilityto establish interpersonal relations, hostility against environment, combined at the same time with a strong attachment to the custodians. Children suffering a harm often prove to be unable to be spontaneous, are stripped of the sense of humor, are stubborn, and assume attitude of a cold expectation and intense vigilance. They are depressive with an inclination to isolation. Effectiveness of the two methods depends on compliance with at least some of the conditions. First of all the frequent and scrappy application of the penalties is not advised because this contradicts the necessity of the subjective penalization of children. And definitely the penalty is not allowed to be the physical or mental infliction of pain.
 
REFERENCES (35)
1.
Wołoszyn S., Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. 1, Warszawa 1995.
 
2.
Kołaczkowski J., Znaczenie karności w formacji mądrościowej człowieka w rodzinie w ujęciu Księgi Przysłów. Ujęcie pastoralne, [w:] „Pedagogia Christiana” 1(2004).
 
3.
Dozionario di scenze dell’educazione, M. Prelezzo, C. Nanni, G. Malizna, (eds.) Roma 1997.
 
4.
Locke J., Myśli o wychowaniu, Wrocław–Kraków 1959.
 
5.
Cian L., Wychowanie w duchu księdza Bosko, Warszawa, 1991.
 
6.
Korczak J., Pisma wybrane, Warszawa 1978.
 
7.
Matyjas B., Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Warszawa 2008.
 
8.
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996.
 
9.
Dąbrowska J., Bez stresu z dziećmi, Warszawa 1993.
 
10.
Mieszalski S., O przymusie i dyscyplinie w klasie, Warszawa 1997.
 
11.
Jundziłł J, Nagrody i kary w wychowaniu, Warszawa 1984.
 
12.
Konarzewski K., O wychowaniu w szkole, [w:] Kruszewski K. (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczania, Warszawa 1992.
 
13.
Nalaskowski S, Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej, Olsztyn 2004.
 
14.
Samson A., Moje dziecko mnie nie słucha, Warszawa 1994.
 
15.
Gryciuk K., Metody wychowania stosowane przez rodziców, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 9(2009).
 
16.
Mika S., Skuteczność stosowania kar w wychowaniu, Warszawa 1969.
 
17.
Ochmański M., Nagrody i kary w wychowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym, Warszawa 2001.
 
18.
Popławska D., Nakazy-Zakazy-Kary, „Wychowawca” 2003 nr 3.
 
19.
Krajewska M., Kara i nagroda, „Edukacja i Dialog” 2001 nr 3.
 
20.
Narczewska M., Czy kary są koniecznym składnikiem wychowania?, „Wychowanie na co dzień”, 2001 nr 9.
 
21.
Heleniak A., Ukarać czy nagradzać?, „Wychowawca” 2003 nr 5.
 
22.
Ziemska M., Rodzina i dziecko, Warszawa 1986.
 
23.
Okoń W., Słownik pedagogiczny, Warszawa 1992.
 
24.
Kozłowski W., Chwalić, ale za co? Motywacyjne aspekty pochwał, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2007 nr 5.
 
25.
Iglicka H., Nakazy–zakazy, nagrody–kary, [w:] D. Chrzanowska (red.), 50 tajemnic o naszych dzieciach, Warszawa 1989.
 
26.
Kuczkowski S., Przyjacielskie spotkania wychowawcze, Kraków 1991.
 
27.
Robertson J., Jak zachować dyscyplinę, ład i uwagę w klasie, Warszawa 1998.
 
28.
Dudzińska I., Metodyka wychowania w przedszkolu, Warszawa 1976.
 
29.
Spock B., M. B. Rottenberg, Dziecko – pielęgnowanie i wychowanie, Warszawa 1992.
 
30.
Łukasik J., O wartości konsekwencji w wychowaniu, „Bliżej przedszkola”, 2010 nr 11.
 
31.
Święcicka-Domańska J., Odnaleźć radość bycia rodzicem, „Niebieska Linia” 2004 nr 6.
 
32.
Cibora K., Czy możliwe jest wychowanie bez stosowania kar?, „Psychologia w szkole”, 2009 nr 1.
 
33.
Góra M., Pedagogiczne cele kary, „Edukacja i dialog”, 1995 nr 9.
 
34.
Buławnik-Rusnak K., Agresywne zachowania dzieci – wpływ rodziny, „Wychowawca”, 2003 nr 3.
 
35.
Ranschburg J., Lęk, gniew, agresja, Warszawa 1980.
 
Journals System - logo
Scroll to top