PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (34-51)
KOMUNIKOWANIE SIĘ DZIECI I MŁODZIEŻY W PRZESTRZENI INTERNETOWEJ
 
More details
Hide details
 
 
 
REFERENCES (28)
1.
Andrzejewska A., Bednarek J. (red.), Cyberświat – możliwości i zagrożenia, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2009.
 
2.
Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Wyd. PWN, Warszawa 2006.
 
3.
Adamczyk M. J., Język sieciowych dyskusji w opinii samych dyskutantów, [w:] Ulicka D. (red.), Tekst (w) sieci, t. 1: Tekst. Język. Gatunki, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 
4.
Aouil B., Kajdasz-Aouil M., Internet jako środowisko komunikacyjne, [w:] Tanaś M. (red.), Kultura i język mediów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
 
5.
Barlińska., Młodzież w Sieci – podłoże zachowań agresywnych i antyspołecznych, [w:] Wojtasik Ł. (red.), Jak reagować na cyberprzemoc? Poradnik dla szkół, [pdf], s. 11, http://www.cmppp.edu.pl/index.....
 
6.
Batorski D., Marody M., Nowak A., Społeczna przestrzeń Internetu Akademickie, Wydawnictwo SWPS Warszawa, 2006.
 
7.
Birch A., Psychologia rozwojowa w zarysie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 
8.
Ćwikliński P., Kształtowanie wizerunku w Sieci, http://gazeta-it.pl/2008122161....
 
9.
Grębowiec J., Gry strategiczne forów, komunikatorów i portali społecznościowych – o niektórych ludycznych aspektach komunikacji w Internecie, [w:] Muszyński W., Sokołowski M. (red.), Homo creator czy homo ludens? Twórcy – internauci – podróżnicy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.
 
11.
Hurlock E. B., Rozwój młodzieży, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965.
 
12.
Kobylarek A., Psychologiczne pułapki komunikacji w Internecie,[w:] Sokołowski M. (red.), Oblicza Internetu. Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie Internetu, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Elbląg 2008.
 
14.
Leary M., Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 
15.
Levinson P., Nowe Nowe Media, Wyd. WAM, Kraków 2010.
 
16.
Łebkowski M., E-wizerunek. Internet jako narzędzie kreowania image’u w biznesie, Wyd. Helion, Gliwice 2009.
 
17.
Łęski Z., Wieczorek Z., Człowiek człowiekowi wilkiem, czyli jak zepsuć sobie humor, uczestnicząc w forach dyskusyjnych, [w:] Muszyński W., Sokołowski M. (red.), Homo creator czy homo ludens? Twórcy – internauci – podróżnicy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.
 
18.
 
19.
Maj B., Miejsce komunikacji wirtualnej – w odniesieniu do rzeczywistej – we współczesnym świecie, [w:] Wawrzak-Chodaczek M.(red.), Wartości w komunikowaniu się, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.
 
20.
Nowak A., Krejtz K., Internet z perspektywy nauk społecznych, [w:] Batorski D., Marody M.,.
 
21.
Nowak A.(red.), Społeczna przestrzeń Internetu, Wyd. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Akamedica”, Warszawa 2006.
 
23.
Podgórski M., Wirtualne społeczności i ich mieszkańcy. Próba e-tnografii, [w:] Kurczewski J. (red.), Wielka sieć. E-seje z socjologii Internetu, Wyd. Trio, Warszawa 2006.
 
24.
Puchała M., Komunikatory internetowe zagrożeniem dla dzieci, [w:] Andrzejewska A. Bednarek J. (red.), Cyberświat – możliwości i zagrożenia, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2009.
 
25.
Rudy-Muża M., Internetowe lustro autoprezentacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2011.
 
27.
Wallace P., Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001.
 
28.
Wolska-Długosz M., Internet – przyszłość komunikacyjna?, [w:] WawrzakChodaczek M. (red.), Wartości w komunikowaniu się, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2009.
 
Journals System - logo
Scroll to top