PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (34-51)
KOMUNIKOWANIE SIĘ DZIECI I MŁODZIEŻY W PRZESTRZENI INTERNETOWEJ
 
Więcej
Ukryj
 
 
STRESZCZENIE
Dzisiejszy świat to rzeczywistość przepełniona nowinkami technologicznymi, w które nadrzędną rolę pełni Internet wraz ze wszystkimi swoimi funkcjami. Jest to pomimo wszystko świat, który nie przestał troszczyć się o relacje społeczne. Bez wątpienia niegdyś relacje te kształtowane były w zupełnie inny sposób. Jednak wraz ze wzrostem popularności mediów, a przede wszystkim Internetu, przeniosły się one do cyberprzestrzeni. „Świat jawi się statystycznej jednostce taki, jak przedstawiany jest w mediach: reklamie, wiadomościach, serialach, dokumentach, artykułach prasowych”1 . Dlatego tak ważna jest umiejętność podejmowania własnych wyborów. To dzięki dialogowi z innymi ludźmi pokazujemy, jacy jesteśmy naprawdę, co czujemy, czego oczekujemy. Tylko poprzez rozmowę jesteśmy zdolni do empatii. W ostatnim czasie zauważa się rosnące znaczenie portali społecznościowych i forów internetowych, które wśród dzieci i młodzieży cieszą się coraz większą popularnością. Warto zainteresować się, co młodzi ludzie robią najczęściej na portalach społecznościowych, forach internetowych. Jakie cele nimi kierują? Do czego dążą poprzez użytkowanie takich stron? Coraz powszechniejsze zjawiska zauważalne w społeczeństwie, czyli kreowanie tożsamości internetowej, zacieranie się granic prywatności, czy wszelkiego rodzaju cyberprzestępstwa związane z portalami czy forami społecznościowymi skłaniają do refleksji oraz zwrócenia uwagi na tę nową, więcej znaczącą w społeczeństwie przestrzeń.
 
REFERENCJE (28)
1.
Andrzejewska A., Bednarek J. (red.), Cyberświat – możliwości i zagrożenia, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2009.
 
2.
Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Wyd. PWN, Warszawa 2006.
 
3.
Adamczyk M. J., Język sieciowych dyskusji w opinii samych dyskutantów, [w:] Ulicka D. (red.), Tekst (w) sieci, t. 1: Tekst. Język. Gatunki, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 
4.
Aouil B., Kajdasz-Aouil M., Internet jako środowisko komunikacyjne, [w:] Tanaś M. (red.), Kultura i język mediów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
 
5.
Barlińska., Młodzież w Sieci – podłoże zachowań agresywnych i antyspołecznych, [w:] Wojtasik Ł. (red.), Jak reagować na cyberprzemoc? Poradnik dla szkół, [pdf], s. 11, http://www.cmppp.edu.pl/index.....
 
6.
Batorski D., Marody M., Nowak A., Społeczna przestrzeń Internetu Akademickie, Wydawnictwo SWPS Warszawa, 2006.
 
7.
Birch A., Psychologia rozwojowa w zarysie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 
8.
Ćwikliński P., Kształtowanie wizerunku w Sieci, http://gazeta-it.pl/2008122161....
 
9.
Grębowiec J., Gry strategiczne forów, komunikatorów i portali społecznościowych – o niektórych ludycznych aspektach komunikacji w Internecie, [w:] Muszyński W., Sokołowski M. (red.), Homo creator czy homo ludens? Twórcy – internauci – podróżnicy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.
 
11.
Hurlock E. B., Rozwój młodzieży, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965.
 
12.
Kobylarek A., Psychologiczne pułapki komunikacji w Internecie,[w:] Sokołowski M. (red.), Oblicza Internetu. Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie Internetu, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Elbląg 2008.
 
14.
Leary M., Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 
15.
Levinson P., Nowe Nowe Media, Wyd. WAM, Kraków 2010.
 
16.
Łebkowski M., E-wizerunek. Internet jako narzędzie kreowania image’u w biznesie, Wyd. Helion, Gliwice 2009.
 
17.
Łęski Z., Wieczorek Z., Człowiek człowiekowi wilkiem, czyli jak zepsuć sobie humor, uczestnicząc w forach dyskusyjnych, [w:] Muszyński W., Sokołowski M. (red.), Homo creator czy homo ludens? Twórcy – internauci – podróżnicy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.
 
18.
 
19.
Maj B., Miejsce komunikacji wirtualnej – w odniesieniu do rzeczywistej – we współczesnym świecie, [w:] Wawrzak-Chodaczek M.(red.), Wartości w komunikowaniu się, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.
 
20.
Nowak A., Krejtz K., Internet z perspektywy nauk społecznych, [w:] Batorski D., Marody M.,.
 
21.
Nowak A.(red.), Społeczna przestrzeń Internetu, Wyd. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Akamedica”, Warszawa 2006.
 
23.
Podgórski M., Wirtualne społeczności i ich mieszkańcy. Próba e-tnografii, [w:] Kurczewski J. (red.), Wielka sieć. E-seje z socjologii Internetu, Wyd. Trio, Warszawa 2006.
 
24.
Puchała M., Komunikatory internetowe zagrożeniem dla dzieci, [w:] Andrzejewska A. Bednarek J. (red.), Cyberświat – możliwości i zagrożenia, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2009.
 
25.
Rudy-Muża M., Internetowe lustro autoprezentacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2011.
 
27.
Wallace P., Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001.
 
28.
Wolska-Długosz M., Internet – przyszłość komunikacyjna?, [w:] WawrzakChodaczek M. (red.), Wartości w komunikowaniu się, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2009.
 
Journals System - logo
Scroll to top