PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (78-92)
Computerization of administration - advantages
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Computerization is a process that in the era of advanced technologies and tools is a phenomenon whose development is an essential support for all branches of the economies of countries but is also reducing and even security risks in the area of data processing. The purpose of computerization include construction and implementation of modern IT solutions supporting multiple tasks in the area of public administration. Computerization in the administration of this arrangement to the data, including personal data, the harmonization of the scope of data that the confidentiality is to ensure consistency and completeness of data and ensuring data security. Computerization, in addition to the undoubted benefits that entail different risks, the effects can be catastrophic.
 
REFERENCES (4)
1.
Brzęk W. (2009), Współpraca organów administracji publicznej ochronie bezpieczeństwa zdrowia, [w:] M. Lisiecki, M. Raczkowska-Lipińska, B. Sitek, W. Pokruszyński (red), Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej. Stan obecny i perspektywy zmian. Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
 
2.
Pokruszyński W. (2008), Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego, WSGE, Józefów.
 
3.
Raport Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Warszawa kwiecień 2012, opracowany pod redakcją ministra administracji i cyfryzacji. Zespół autorski: Agnieszka Boboli, Tomasz Jaruzalski, Małgorzata Olszewska, Renata Paleń, Andrzej Ręgowski, Anna Siejda. Współpraca: Stanisław Dąbek, Rafał Poździk, Małgorzata Steiner.
 
4.
Raport z badania omnibus na temat satysfakcji z obsługi i dostępu do informacji publicznej w urzędach.
 
Journals System - logo
Scroll to top