PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (78-92)
Komputeryzacja administracji - zalety i wady
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
STRESZCZENIE
Informatyzacja to proces, który w dobie rozwoju zaawansowanych technologii oraz narzędzi informatycznych jest zjawiskiem, stanowi istotne wsparcie dla wszystkich gałęzi gospodarek państw. Informatyzacja to również ograniczenia a nawet zagrożenia bezpieczeństwa w obszarze przetwarzanych danych. Celem informatyzacji jest m.in. zbudowanie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych wspomagających wykonywanie wielu zadań w obszarze administracji państwowej. Informatyzacja w administracji to uporządkowanie sposobu przetwarzania danych, w tym danych osobowych, to ujednolicenie zakresu danych, to zapewnienie poufności danych, to zagwarantowanie spójności oraz kompletności danych oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych. Informatyzacja, poza niewątpliwymi korzyściami, pociąga za sobą różnego rodzaju zagrożenia, których skutki mogą być wręcz katastrofalne.
 
REFERENCJE (4)
1.
Brzęk W. (2009), Współpraca organów administracji publicznej ochronie bezpieczeństwa zdrowia, [w:] M. Lisiecki, M. Raczkowska-Lipińska, B. Sitek, W. Pokruszyński (red), Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej. Stan obecny i perspektywy zmian. Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
 
2.
Pokruszyński W. (2008), Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego, WSGE, Józefów.
 
3.
Raport Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Warszawa kwiecień 2012, opracowany pod redakcją ministra administracji i cyfryzacji. Zespół autorski: Agnieszka Boboli, Tomasz Jaruzalski, Małgorzata Olszewska, Renata Paleń, Andrzej Ręgowski, Anna Siejda. Współpraca: Stanisław Dąbek, Rafał Poździk, Małgorzata Steiner.
 
4.
Raport z badania omnibus na temat satysfakcji z obsługi i dostępu do informacji publicznej w urzędach.
 
Journals System - logo
Scroll to top