PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
ROZDZIAŁY
Part I: Public Administration and its problems in practice
Part II: Shaping in public administration
Rivne region local communities land use modeling
Taras Mikitin, Anatoly Lishchinskaya, Julia Panasiuc, Svetlana Bogatyrchuk-Krivko
169-179
213-220