PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (169-179)
Rivne region local communities land use modeling
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (4)
1.
Земельний кодекс України (2001, жовтень 25) Відомості Верховної ради України, 3-4, консолідований текст.
 
2.
Ібатуллін, Ш. І., Степенко, О. В., Сакаль, О. В. (2012) Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку. Київ: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».
 
3.
Про внесення змін до Закону України „ Про колективне сільськогосподарське підприємство”: Закон України (2003, лютий 20) Відомості Верховної ради України, 23.
 
4.
Про затвердження порядку безоплатної передачі у комунальну власність об’єктів соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі незавершеного будівництва, а також внутрігосподарських меліоративних систем колективних сільськогоспо-дарських підприємств, що не підлягали паюванню в процесі реорганізації цих підприємств та передані на баланс підприємств-правонаступників: Постанова Кабінету міністрів України (2003, серпень 13), источник http://www.kmu.gov.ua.