PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (52-63)
Rola samorządu terytorialnego w mechanizmie polityki publicznej państwa
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem tego artykułu jest opisanie roli samorządu lokalnego w polityce gospodarczej państwa. Ponadto autor przedstawia w skrócie tworzenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i na całym świecie oraz wpływ rozwoju regionalnego i wykorzystania środków, które samorząd otrzymuje z budżetu państwa na inwestycje. Niedoskonały mechanizm redystrybucji bogactwa nie sprzyja rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Polityka transferu środków jest nieefektywna i nieracjonalna ekonomicznie. Środki finansowe przekazywane z budżetu państwa do jednostek samorządu terytorialnego powinny, z wyłączeniem subwencji i wyznaczonych dotacji, być przeznaczone przede wszystkim na finansowanie celów rozwojowych a nie bieżącej działalności. Dotychczas samorządy podejmują działania rozwojowe pierwotnie, sięgając po środki zewnętrzne czerpane pierwotnie z dotacji albo pożyczek.
 
REFERENCJE (15)
1.
Bober J., Hausner J., Izdebski H., Lachiewicz W., Mazur S., Nelicki A., Nowotarski B., Puzyna W., Surówka K., Zachariasz I., Zawicki M., Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie Samorządności Terytorialnej w Polsce, Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej w Krakowie, Kraków 2013.
 
2.
Breński W., Polski rynek usług pocztowych z wykorzystaniem outsourcingu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013.
 
3.
Breński W., Oleksiuk A., Przemiany gospodarczo-społeczne w Polsce w XX wieku, Wydawnictwo Nova Res – Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia 2008.
 
4.
Dąbrowski K., Zarządzanie instytucjami obywatelskimi i samorządowymi, Wydawnictwo: Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. E. Wiszniewskiego, Warszawa 2013.
 
5.
Fundowicz S., Zasada demokracji i zasada decentralizacji we współczesnym państwie (przykład niemiecki), [w:] Ius et Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, red. D. Dudek, A. Janicka, W. S. Staszewski, Lublin 2003.
 
6.
Gąciarz B., Bartkowski J., Samorząd a rozwój. Instytucje Obywatele Podmiotowość, Wydawnictwo: Instytut Filozofii i Socjologii PAN 2012.
 
7.
Niewiadomski Z., Geneza samorządu terytorialnego, [w:] Słownik samorządu terytorialnego, red. M. Chmaj, Lublin 1997.
 
8.
Oleksiuk A., Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz 2009.
 
9.
Seidler G.L., Groszyk H., Pieniążek A., Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Wydawnictwo: UMCS w Lublinie, Wydanie 2, Lublin 2010.
 
10.
Schlettwein J.A., Grundfeste der Staaten oder die politische Oekonomie, Gießen 1779.
 
11.
Sitek, M., Samorządy lokalne w świetle polityki regionalnej Unii Europejskiej, [w:] pod red. B. Sitek, D. Barańska, K. Naumowicz, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w wybranych krajach UE, Olsztyn 2011.
 
12.
Słomińska B., Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, Samorząd Terytorialny nr 3/2013.
 
13.
Słomińska B., Kłosiewicz-Górecka U., Samorząd terytorialny a rozwój nowoczesnego handlu, Wydawnictwo: Difin, Warszawa 2001.
 
14.
Wyczarska A., Miejsce i rola strategii rozwoju w systemie planowania regionalnego w Polsce, Dostęp: PDF na www.onet.pl, Rola samorządu terytorialnego w procesie rozwoju gospodarczego w kraju, dostępne w dniu 24.08.2013 r.
 
15.
Zdyb M., Samorząd a państwo. Nadzór nad samorządem, Lublin 1993.
 
Journals System - logo
Scroll to top