PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (52-63)
The role of local government in the state’s public policy mechanism
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of this article is to describe the role played by local government in the economic policy of the state. In addition, there will outlined the formation of local government units in Poland and worldwide. At the same time the author will present the both government’s impact regional development and the use of measures that local government receives from the state budget for investment. Imperfect mechanism for the redistribution of wealth is not conducive to galvanizing the development of local government’s units. Politics of funds transfer is inefficient and economically irrational. The financial resources provided from the State budget to local government units should, with the exemption of subventions and designated subsidies, be earmarked primarily to finance development objectives rather than the ongoing activities. So far, local governments undertake development activities primarily reaching for external funds derived primarily from grants or loans
 
REFERENCES (15)
1.
Bober J., Hausner J., Izdebski H., Lachiewicz W., Mazur S., Nelicki A., Nowotarski B., Puzyna W., Surówka K., Zachariasz I., Zawicki M., Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie Samorządności Terytorialnej w Polsce, Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej w Krakowie, Kraków 2013.
 
2.
Breński W., Polski rynek usług pocztowych z wykorzystaniem outsourcingu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013.
 
3.
Breński W., Oleksiuk A., Przemiany gospodarczo-społeczne w Polsce w XX wieku, Wydawnictwo Nova Res – Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia 2008.
 
4.
Dąbrowski K., Zarządzanie instytucjami obywatelskimi i samorządowymi, Wydawnictwo: Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. E. Wiszniewskiego, Warszawa 2013.
 
5.
Fundowicz S., Zasada demokracji i zasada decentralizacji we współczesnym państwie (przykład niemiecki), [w:] Ius et Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, red. D. Dudek, A. Janicka, W. S. Staszewski, Lublin 2003.
 
6.
Gąciarz B., Bartkowski J., Samorząd a rozwój. Instytucje Obywatele Podmiotowość, Wydawnictwo: Instytut Filozofii i Socjologii PAN 2012.
 
7.
Niewiadomski Z., Geneza samorządu terytorialnego, [w:] Słownik samorządu terytorialnego, red. M. Chmaj, Lublin 1997.
 
8.
Oleksiuk A., Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz 2009.
 
9.
Seidler G.L., Groszyk H., Pieniążek A., Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Wydawnictwo: UMCS w Lublinie, Wydanie 2, Lublin 2010.
 
10.
Schlettwein J.A., Grundfeste der Staaten oder die politische Oekonomie, Gießen 1779.
 
11.
Sitek, M., Samorządy lokalne w świetle polityki regionalnej Unii Europejskiej, [w:] pod red. B. Sitek, D. Barańska, K. Naumowicz, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w wybranych krajach UE, Olsztyn 2011.
 
12.
Słomińska B., Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, Samorząd Terytorialny nr 3/2013.
 
13.
Słomińska B., Kłosiewicz-Górecka U., Samorząd terytorialny a rozwój nowoczesnego handlu, Wydawnictwo: Difin, Warszawa 2001.
 
14.
Wyczarska A., Miejsce i rola strategii rozwoju w systemie planowania regionalnego w Polsce, Dostęp: PDF na www.onet.pl, Rola samorządu terytorialnego w procesie rozwoju gospodarczego w kraju, dostępne w dniu 24.08.2013 r.
 
15.
Zdyb M., Samorząd a państwo. Nadzór nad samorządem, Lublin 1993.
 
Journals System - logo
Scroll to top