PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (191-206)
Shaping a person who is socially maladjusted and/or with behavioral disorders in youth sociotherapy centers
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The challenge of modern times is to provide young people not only with knowledge, shaping practical skills, but above all with social skills that determine the correct social relations, attitudes towards themselves and others. This is the goal of youth sociotherapy centers, for whom young people are socially maladjusted or show behavioral disorders. Sociotherapy is one of the methods shaping socially approved values, norms and behaviors. Thanks to the appropriate work, the interventions are followed by the expected changes and results in the juvenile’s personality. In the center, the juvenile learns to learn behavior, communication, assertiveness, stimulates reflection and changes, and above all, life in the area of social norms, one of the goals of education and socialization.
 
REFERENCES (10)
1.
Hołyst B. (2001). Kryminologia. Warszawa.
 
2.
Krajewska B. (2009). Instytucje wsparcia dziecka i rodziny Zagadnienia podstawowe. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 
3.
Opora R. (2016). Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych. Gdańsk.
 
4.
Opora R. (2010). Resocjalizacja. Wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie. Kraków.
 
5.
Paszkiewicz A. (2010). Teoretyczny model wychowania resocjalizacyjnego w środowisku otwartym. Białystok.
 
6.
Paszkiewicz A. (2017). Skuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w grupie socjoterapeutycznej. Warszawa.
 
7.
Strzemieczny J. (1993). Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Warszawa.
 
8.
Urban B., Stanik J.M. (2008). Resocjalizacja, tom 1. Warszawa.
 
9.
Szczęsny W.W. (2003). Rozważania o etyce i życiu, Warszawa: „Żak”.
 
10.
Wegierski Z. (2006). Opieka nad dzieckiem osieroconym teoria i praktyka. Toruń: Wydawnictwo Akapit.
 
Journals System - logo
Scroll to top