PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (91-110)
Creating safety and security of mass events
 
More details
Hide details
1
Studia doktoranckie Nauk Społecznych Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this paper is to analyze the law regulations connected with creating safety and security of mass events in Poland. The paper is divided into four parts, each of them corresponds to one key subject which is active in the described area i.e. the organizer (submitting the request for the event), the issuing authority (wójt, mayor, city president), wojewoda (having the two, different bans) and the Police (analysed especially with regard to giving opinions on the request for a mass event).
 
REFERENCES (6)
1.
Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego, komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 
2.
Falandysz L., Pojęcie porządku publicznego w prawie karnym i karno-administracyjnym, „Palestra” 1969.
 
3.
Gozdór G., Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz, Warszawa 2008.
 
4.
Gracz M., Socha R., Wiśniewski B., Zasadnicze problemy prawno-organizacyjne bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, Bielsko-Biała 2010.
 
5.
Kąkol C., Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 
6.
Suski P., Zgromadzenia i imprezy masowe, LexisNexis, Warszawa 2010.
 
Journals System - logo
Scroll to top