PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (91-110)
Kształtowanie warunków bezpieczeństwa imprez masowych
 
Więcej
Ukryj
1
Studia doktoranckie Nauk Społecznych Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza prawna regulacji ustawowych dotyczących kształtowania warunków bezpieczeństwa imprez masowych w Polsce. Wskazany temat został podzielony na cztery części. Każda z nich odpowiada jednemu kluczowemu podmiotowi aktywnemu w opisywanym obszarze, tj. organizatorowi (przedkładającemu wniosek o przeprowadzenie imprezy), organowi wydającemu zezwolenie (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta), wojewodzie (dysponującemu dwoma różnymi zakazami) oraz Policji (ujmowanej przede wszystkim w odniesieniu do opiniowania wniosku o przeprowadzenie imprezy masowej).
 
REFERENCJE (6)
1.
Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego, komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 
2.
Falandysz L., Pojęcie porządku publicznego w prawie karnym i karno-administracyjnym, „Palestra” 1969.
 
3.
Gozdór G., Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz, Warszawa 2008.
 
4.
Gracz M., Socha R., Wiśniewski B., Zasadnicze problemy prawno-organizacyjne bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, Bielsko-Biała 2010.
 
5.
Kąkol C., Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 
6.
Suski P., Zgromadzenia i imprezy masowe, LexisNexis, Warszawa 2010.
 
Journals System - logo
Scroll to top