PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (19-38)
Organizational culture defining people management in local government units
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main subject of interest in the issue of organizational culture is still the belief that it is a key factor that can significantly affect the behavior of organizations or other groups. Organizational culture within the meaning of the culture of contemporary public administration entities is an important organizational resource that is implemented and managed by the organization and managing such entities. However, apart from the organizational culture, the mainstream of humanistic management also appears, nowadays more and more appreciated in the context of the use of employee opportunities, so necessary for the proper functioning of each organization. The process of implementing the essence of organizational culture in public administration, including local government units, would be impossible without an understanding of humanistic management, which is a manifestation of an exceptional view of man in the structure of the organization. This article concerns the development of the mainstream of humanistic management, which is supported by elements of organizational culture, which is necessary for the proper functioning of public administration entities.
 
REFERENCES (29)
1.
Bate, P., (1984), The impact of organizational culture on approaches to organizational problem-solving, Organization Studies, 5.
 
2.
Czerska, M., (2003), Zmiana kulturowa w organizacji, Warszawa: Difin.
 
3.
Goban-Klas, T., (1999), System informacji w państwie a system komunikacji społecznej, „Przekazy i Opinie”, nr 2.
 
4.
Hatch, M.J., (2002), Teoria organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
5.
Hood, Ch., (1991), A Public Management for All Season?, „Public Administration” 1991, vol. 69 (1).
 
6.
Hofstede, G., Hofstede, G.J., (2007), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
7.
Kociatkiewicz, J., Kostera, M., (2013), Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu, „Problemy Zarządzania”, Vol. 11, Nr 4 (44).
 
8.
Kostera, M., (2010), Zarządzanie personelem, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
 
9.
Kostera, M., (2008), Współczesne koncepcje zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 
10.
Listwan, T., (2010), Rozwój badań nad zarządzaniem zasobami ludzkimi w Polsce, w: S. Lachiewicz,.
 
11.
B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Warszawa: Wolters Kluwer business.
 
12.
McAuley, J., Duberley, J., Johnson, P., (2007), Organization theory. Challenges and perspectives, Harlow – London – New York: Prentice Hall.
 
13.
Morgan, G., (2013). Obrazy organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
Oleński, J., (2001), Nowa gospodarka – aspekt informacyjny, „Ekonomia”, nr 1.
 
15.
Robbins, S.P., (2004), Zachowania w organizacji, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
16.
Schein, E., (2010), Organizational Culture and Leadership, 4th edition, Jossey-Bass, John Wiley & Sons, San Francisco.
 
17.
Schein, E., (2004), Organizational culture and leadership, San Francisco – London: Jossey-Bass.
 
18.
Sikorski, C., (2005), Język konfliktu. Kultura komunikacji społecznej w organizacji, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
19.
Siewierski, B., (1999), Kultura organizacyjna w procesie wprowadzania zmian, „Przegląd Organizacji”, nr 6.
 
20.
Smircich, L., (1983), Concepts of culture and organizational analysis, „Administrative Science Quarterly”, 28(3).
 
21.
Stiglitz, J.E., (2004), Ekonomia sektora publicznego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
22.
Sapeta, T., (2007), ZZL w jednostkach administracji publicznej, w: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe.
 
23.
PWN.
 
24.
Terelak, J.F., (1999), Psychologia menedżera, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
25.
Tyrała, P., (2001), Kierowanie, organizowanie, zarządzanie. Zarys prakseologii, Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek.
 
26.
Walczak, W., (2012), Wpływ kultury organizacyjnej na skłonność do dzielenia się wiedzą, E-mentor, Dwumiesięcznik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Nr 1 (43).
 
27.
Zalewski, A., (2007), Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, w: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, A. Zalewski (red.), Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 
28.
Zbiegiem-Maciąg, L., (1999), Kultura w organizacji, Identyfikacja kultur znanych firm, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
29.
Zieliński, W., (2011), Efektywność ZZL w sektorze publicznym, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, Nr ¾.
 
Journals System - logo
Scroll to top