PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (96-110)
Minister Coordinator for Special Services – Model of Management over Special Services in Poland
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article is concerning to the issue of management of special services in Poland and an attempt to define this model. Exercising supervision and control over services whose activities may threaten human rights is too serious a matter for an individual official, without the proper appropriate administrative apparatus. The main task of the services is to provide information – hence the service management model is a model of information management. Therefore, a new definition of the needs and model of service management is necessary, taking into account the current needs of a modern, secure state.
 
REFERENCES (10)
1.
Bożek, M., (2013), Sejmowa kontrola działalności służb specjalnych i jej ograniczenia wynikające z ustaw kompetencyjnych. Zarys problemu na tle uwarunkowań kompetencyjnych, Studia Iuridica Lublinensia 20.
 
2.
Bożek, M., (2008), Służby specjalne. Kryteria klasyfikacji na tle ustawodawstwa policyjnego, „Przegląd Policyjny” 4(92), Szczytno.
 
3.
Chodak, P., Zarządzanie w służbach – Nadzór, kontrola i koordynacja realizowana przez Koordynatora Służb Specjalnych, Journal of Modern Science, Tom 2, 29/2016.
 
4.
Chrisidu-Budnik, A., Korczak, J., Pakuła, A., Supernat, J., (2005), Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited.
 
5.
Courtney, R., (2002), Strategic Managment for Voluntary Nonprofit Organizations, Routledge, London New York.
 
6.
Domański, J., (2010), Zarządzanie strategiczne organizacjami non-profit w Polsce, Warszawa: Wolters Kluwers business.
 
7.
Król, A., Działalność operacyjna służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 9/13.
 
8.
Laskowski, D., Prawne podstawy funkcjonowania służb specjalnych z perspektywy potrzeb obronnych państwa, Obronność. Zeszyty Naukowe 2(10)2014.
 
9.
McQuail, D., (2007), Teoria komunikowania masowego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Taracha, A., (2006), Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
Journals System - logo
Scroll to top