PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (83-98)
Muslim feminism
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Nowadays one of the most difficult and controversial issues is the diversity of the status of women in Islamic and Western legal culture. However, the range of Muslim women’s rights depends on the level of orthodoxy in particular Islamic states. Moreover many Arab women are aware of their inferiority to men in the family and in the society and try to alter this state of facts, on the other hand many of them still do not realise that they have privileges resulting from being an independent individual. It must be stressed that at the turn of the XIX century in Muslim society the emancipation movement evolved which enhanced women’s status in their culture. Muslim feminism opposes humiliating, cruelty, and sex discrimination practices which are based on tradition. Muslim feminism is not Islamic feminism (though both belong to the group of religious feminism). The first, fights for discontinuance of constant depreciation of women, it reflects on the position of women in the Islamic society. These activities are at the level of the Koran, hadiths and law. By contrast, Islamic feminism does not question sharia, but it demands equality for women in the scope of religious practices, e.g. participation of women in public prayers.
 
REFERENCES (18)
1.
Bäcker R., Islam: między fundamentalizmem a totalitaryzmem, [in:] Islam a świat, R. Bäcker, S. Kitaba (eds.), Toruń 2004.
 
2.
Bielawski J., Prawo muzułmańskie, [in:] Główne kultury prawne współczesnego świata, Warszawa 1995.
 
3.
Bobako M., Demokracja wobec różnicy. Multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki uznania, Poznań 2010.
 
4.
Bojarska M., Różnorodność feminizmu w kręgu kultury muzułmańskiej w Iranie i Holandii, http://www.psz.pl/117-polityka... (15 marzec 2011).
 
5.
Brzezińska J., Islam i feminizm?-Ruch kobiet w Egipcie na rzecz równouprawnienia płci, „Acta Universitatis Lodziensis” 2011, no. 39.
 
6.
Bury J., Kasprzak J., Prawo karne Islamu, Warszawa 2007.
 
7.
Busch A., Islam and the Human Rights Situation of Muslim Women in the EU, [in:] Communication as a Measure of Protection and Limitation of Human Rights. Information in Relation to Human Rights, L. Dufalová, K. Lenhartová and Others (eds.), Bratislava 2012.
 
8.
Deep S., https://www.quora.com/Why-are-.... Dziekan M., Cywilizacja islamu w Azji i Afryce, Warszawa 2007.
 
9.
Dziekan M., Jak żyć na obczyźnie? Z zaleceń Wielkiego Ajatollaha Alego As-Sistaniego (w kontekście islamu obywatelskiego), [in:] Islam i obywatelskość w Europie, K. Górak-Sosnowska, P. Kubicki, K. Pędziwiatr (eds.), Warszawa 2006.
 
10.
Ferenc-Kopeć D., Women’s Rights in Legal Culture of Islam and Buddhism, [in:] Communication as a Measure of Protection and Limitation of Human Rights. Information in Relation to Human Rights, L. Dufalová, K. Lenhartová and Others (eds.), Bratislava 2012.
 
12.
Mir-Hosseini Z., Muslim Women’s Quest for Equality: Between Islamic Law and Feminism, “Critical Inquiry” 2006, Vol. 32, No. 4.
 
13.
Moller Okin S., Is Multiculturalism Bad for Women, [in:] J. Cohen, M. Howard, M. Nussbaum (eds.), Princeton 1999.
 
14.
Osiatyński W., Prawa człowieka i ich granice, Kraków 2011.
 
15.
Tibi B., Euro-islam jako europejski most między cywilizacjami. Europeizacja islamu, [in:] Islam i obywatelskość w Europie, K. Górak-Sosnowska, P. Kubicki, K. Pędziwiatr (eds.), Warszawa 2006.
 
16.
Tokarczyk R., Współczesne kultury prawne, Warszawa 2012.
 
17.
Trejnis Z., Migracje a bezpieczeństwo granicy państwa, [in:] Bezpieczeństwo granic Rzeczpospolitej Polskiej, A. Konopka, G. Sobolewski (red.), Białystok 2011.
 
18.
Witkowski S. W., Wprowadzenie do prawa muzułmańskiego, Warszawa 2009.
 
Journals System - logo
Scroll to top