PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (83-98)
Muslim feminism
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (18)
1.
Bäcker R., Islam: między fundamentalizmem a totalitaryzmem, [in:] Islam a świat, R. Bäcker, S. Kitaba (eds.), Toruń 2004.
 
2.
Bielawski J., Prawo muzułmańskie, [in:] Główne kultury prawne współczesnego świata, Warszawa 1995.
 
3.
Bobako M., Demokracja wobec różnicy. Multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki uznania, Poznań 2010.
 
4.
Bojarska M., Różnorodność feminizmu w kręgu kultury muzułmańskiej w Iranie i Holandii, http://www.psz.pl/117-polityka... (15 marzec 2011).
 
5.
Brzezińska J., Islam i feminizm?-Ruch kobiet w Egipcie na rzecz równouprawnienia płci, „Acta Universitatis Lodziensis” 2011, no. 39.
 
6.
Bury J., Kasprzak J., Prawo karne Islamu, Warszawa 2007.
 
7.
Busch A., Islam and the Human Rights Situation of Muslim Women in the EU, [in:] Communication as a Measure of Protection and Limitation of Human Rights. Information in Relation to Human Rights, L. Dufalová, K. Lenhartová and Others (eds.), Bratislava 2012.
 
8.
Deep S., https://www.quora.com/Why-are-.... Dziekan M., Cywilizacja islamu w Azji i Afryce, Warszawa 2007.
 
9.
Dziekan M., Jak żyć na obczyźnie? Z zaleceń Wielkiego Ajatollaha Alego As-Sistaniego (w kontekście islamu obywatelskiego), [in:] Islam i obywatelskość w Europie, K. Górak-Sosnowska, P. Kubicki, K. Pędziwiatr (eds.), Warszawa 2006.
 
10.
Ferenc-Kopeć D., Women’s Rights in Legal Culture of Islam and Buddhism, [in:] Communication as a Measure of Protection and Limitation of Human Rights. Information in Relation to Human Rights, L. Dufalová, K. Lenhartová and Others (eds.), Bratislava 2012.
 
12.
Mir-Hosseini Z., Muslim Women’s Quest for Equality: Between Islamic Law and Feminism, “Critical Inquiry” 2006, Vol. 32, No. 4.
 
13.
Moller Okin S., Is Multiculturalism Bad for Women, [in:] J. Cohen, M. Howard, M. Nussbaum (eds.), Princeton 1999.
 
14.
Osiatyński W., Prawa człowieka i ich granice, Kraków 2011.
 
15.
Tibi B., Euro-islam jako europejski most między cywilizacjami. Europeizacja islamu, [in:] Islam i obywatelskość w Europie, K. Górak-Sosnowska, P. Kubicki, K. Pędziwiatr (eds.), Warszawa 2006.
 
16.
Tokarczyk R., Współczesne kultury prawne, Warszawa 2012.
 
17.
Trejnis Z., Migracje a bezpieczeństwo granicy państwa, [in:] Bezpieczeństwo granic Rzeczpospolitej Polskiej, A. Konopka, G. Sobolewski (red.), Białystok 2011.
 
18.
Witkowski S. W., Wprowadzenie do prawa muzułmańskiego, Warszawa 2009.
 
Journals System - logo
Scroll to top